söndag 2 maj 2010

Folket vill betala mer skattNär de rödgröna budgetförslagen nu presenterats i hög takt den senaste veckan har det gått så snabbt att de borgerliga knappt hunnit mobilisera kring den ena frågan förrän det kommer en ny att kommentera. Veckan har ju på det sättet dominerats helt av vårt budgetförslag. Det enda som rubbade detta var ju Tobleroneutspelet från Mats Odell. Nu senaste är det satsningar på pensionärerna som lanserats.

Men debatten kommer ju att komma och det är tydligt att man kan läsa ut på olika borgerliga bloggar var kritiken kommer att komma. Moderaten Kent Persson skriver på sin blogg:
De rödgröna tar nu återigen upp kampen för att bli det land som har världens högsta skattetryck. Man kan nästan tro att det finns ett egenvärde för de röda att ha världens högsta skatter. Det sägs att de ska bäras av ett fåtal rika människor, men sanningen är att alla kommer att få bära bördan.

Folkpartisten Mikael Wendt skriver att:
Sahlin lovar mer till alla och startar sedelpressen som kommer att leda till att de offentliga finanserna raseras fullständigt.

Det kommer tydligt vara så att det kommer bli en debatt kring skatter och hur dessa ska justeras i framtiden. Det känns bra. Borgarna har aldrig vunnit skattedebatten. Förra valet handlade ytterst lite om skatterna utan om andra saker där borgerligheten under en kort tid lyckades att bära upp ett visst förtroende från det svenska folket. När retoriken var borta och verkligheten gjorde sig påmind så visade det sig ju snart att det folkliga stödet för politiken sjönk rätt snabbt.
Men åter till frågan om skatterna. Det är som sagt välkommet om de frågorna kan hamna i fokus under valrörelsen. Detta av två skäl. För det första så vill folk betala mer i skatt. För det andra så får vi en diskussion kring orättvisor och det är inte någonting som inte ens borgerligheten har lyckats göra populärt.
Det svenska folket har ju ett stort förtroende för välfärden och vill ju allt som oftast att den ska förstärkas och byggas ut. Det är väl knappast någon som kan komma på någon nedskärning eller försämring som inte mött ett stort motstånd samtidigt som det är relativt ovanligt och perifert med protester mot förbättringar inom t.ex. skola eller hälso- och sjukvården.
Sveriges kommuner och landsting, som styrs av en borgerlig majoritet, beställde en opinionsundersökning i början av 2008 där man frågade över 1000 personer ett antal frågor kring välfärdens finansiering och kvalitet. Notera alltså att det inte var vänsterpartiet eller någon annan obskyr grupp som tog initiativ till detta. Det var alltså moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater som hade huvudansvaret för att undersökningen beställdes och hur den utformades. Detta kan ju också vara skälet till att den tystades ner så gott som det gick från SKL:s sida.
Resultatet blev lite av en kalldusch för de borgerliga partierna. Viljan att betala skatt var ju enorm. Väldigt många ville betala mer i skatt till välfärden och de flesta avvisade skattesänkningar.
Några På frågan om man ville ha förbättrad kvalitet eller sänkt skatt inom vissa specifika områden så var det 93% som angav att de vill ha förbättrad kvalitet inom Äldreomsorgen. Inom skola och sjukvård så var det 91% som angav att de inte ville se skattesänkningar.
På frågan om man kunde tänka sig att betala högre skatt till välfärden så var siffrorna också väldigt höga. 86% var beredda att betala mer skatt till sjukvården, 83% till äldreomsorgen och 79% ville betala mer skatt om man kunde se att det gick till skolan.
Denna undersökning är ju inte unik utan bekräftar ju det som många andra liknande undersökningar slagit fast. Folk gillar gemensamt finansierad välfärd. De är ju dessutom beredda att betala för den. I förra valet framstod borgarna som att de också gillade välfärden och att fler skulle omfamnas av denna då man pratade om utanförskap och arbetslöshet. Retoriken Politiken stämde ju sedan inte överens med politiken och verkligheten.
Så min slutsats är att folk ändå gillar att betala skatt till gemensam välfärd. Inte för att de gillar att ge bort sina pengar i allmänhet utan för att de ser att de faktiskt får någonting värt betydligt mycket mer tillbaka. Det handlar ju om sin egen grundläggande trygghet men också en massa nyttigheter som sjukvård, utbildning, infrastruktur och så vidare. Allt detta får man ju dessutom till en förhållandevis låg kostnad om man jämför med alternativen. Därför är det bra om vi får en diskussion kring skatterna.
Den rödgröna budgeten kommer att innehålla en del skattehöjningar. Men det är ju småsaker i relation till de senaste årens gigantiska skattesänkningar på över 100 miljarder. Därför finns det all anledning att kräva fortsatt höjda skatter för ett jämlikare samhälle med en utbyggd välfärd där alla kan få sina behov tillgodosedda. Det är här vi vinner valet. Välfärden är vår och folket gillar välfärd.

Rödgrön, SVD, Alltid rött alltid rätt, Röda berget, AB, AB2 DN1, DN2, Expressen, Intressant?, E24,

7 kommentarer:

John Arvidsson sa...

Jag tror på att svenska folket har stort förtroende för välfärden. Men svenska folket har INTE stort förtroende för Mona Stahlin. Kanske vill de betala mer skatt, men ärligt talat så ska ju skatten förvaltas väl och att då hycklare som Sahlin och Ohly ska förvalta detta är ju minst sagt skrämmande.

von Spektakel sa...

Näe folk vill inte betal mer i katt men de vill ha mer aker "gratis" eftersom de tro att "någon annan" betalar. Du vet, samma "någon annan" om plockar ur diskmaskinen på jobbet eftersom mamma inte jobbar där.

Emil sa...

Jag tror nog att folk är rätt smarta och förstår att det är deras skattepengar som finansierar skola och sjukvård. Vad gäller förmåga att förvalta intagen skatt kan det ju diskuteras hur väl borgarna har gjort detta. I Stockholm har man ju ägnat sig åt att systematiskt att skänka bort gemensam egendom i form av vårdcentraler, förskolor och så vidare. Detsamma kan man se att de vill göra även på min hemmaplan i Östergötland.

TRIDENT sa...

Ja - folk är rätt smarta, tyvärr verkar en del av våra politiker inte vara det.

Det finns inget land i världen som spenderar så mycket pengar på det offentliga som Sverige - ändå hamnar vi i mittfältet i alla internationella undersökningar.

Är det då mängden pengar som är orsaken - eller kan det vara så enkelt att det är hur de används?

Jag vill då inte betala en enda sekin till i skatt - och definitivt inte till att finansiera idiotiska järnvägsprojekt som aldrig kommer att bli samhällsekonomisk lönsamma.

Ni politiker på vänsterkanten tycks även ha svårt att skilja på "mitt" och "ditt" när ni pratar om den offentliga sektorns ekonomin.
Vem tror ni betalar för kalaset som ni bjuder på?

Jo - det är den hårt arbetande medborgaren som med sitt svett tjänar ihop pengarna ni sätter sprätt på. Det mest magstarka uttalandet från vänsterblocket är att det "slösas bort" pengar på skattesänkningar...

Slösas bort? Det är ju för f...n en återbetalning till den som med svett skrapat ihop slantarna!

Slösar gör bara klåfingriga politiker som försöker köpa en valseger med ofinansierade vallöften!

Avslutningsvis - vem tror ni får betala kilometerskatten för den tunga trafiken?

Företagen? - FEL svar! Företagen betalar och sedan lämpas kostnaden över på medborgarna. Det är så marknadsekonomin fungerar.

Emil sa...

Re Trident
Jag vet inte vad du menar att Sverige hamnar "i mitten" Det är ju alltid svårt att göra jämförelser länder emellan men om man tittar vad varje enskild privatperson får lägga för att bekosta olika delar av det som vi i Sverige benämner "välfärd" så är det uppenbart att vi har ett system som är såväl kostnadseffektivt samtidigt som vi har mycket hög kvalitet. Om man tar förskolan som ett exempel. DÄr har vi idag en relativt låg avgift för denna tjänst. Max runt 1000 kronor i månaden. I Nederländerna så kostar det runt 6000 kr per månad att ha sitt barn på förskolan under tre dagar. De var helt chockade över hur billig och väl utbyggd den verksamheten var hos oss. Eller om vi tar sjukvården. Där lägger vi ungefär hälften så mycket av vår BNP jämfört med USA. Ändå lyckas vi prestera en betydligt bättre sjukvård till alla. Jag kan fortsätta rada upp exempel. Det finns ju dock exempel där vi gått i fel riktning. Det gäller ju skolan. Men där kom ju skolverket med en rapport i höstas där de pekar ut att det är friskolereformen som är en av de främsta orsakerna till att resultaten i skolan sjunker. Men det är ju någonting som vi i vänsterpartiet vill åtgärda.
Vad gäller frågan om kilometerskatt är det ju helt riktigt att det leder till att konsumenten får betala. Därför måste ju producenterna bli effektivare i sina transporter och hitta miljövänligare transportsätt för att kunna hålla nere priserna. Där kommer ju t.ex. järnvägen in. Idag är ju spåren överfulla vilket gör att transporter av gods begränsas kraftigt och dessutom är det riskabelt då nätet för nuvarande är så känsligt. Där kan vi transportera mer och billigare om vi får nya spår. Jag är dessutom övertygad om att den samhällsekonomiska vinsten kommer bli stor om vi får höghastighetståg. Det ger betdligt mer i vinst än en massa nya motorvägar.

Anonym sa...

Jag vill betala mindre i skatt.
Är jag verkligen den ende?

Skogsarbetare

Emil sa...

Jag tror nog att många vill betala mindre i skatt men man vill ju också betala mindre för mjölken eller för bilen. Men här har ju folk fått ta ställning om de vill ha en bättre välfärd och med det betala mer i skatt. Då väljer ju väldigt många det. Jag vill ju inte heller betala mer i skatt om det inte går till någonting bra. Men nu gör det ju i huvudsak det...