lördag 29 maj 2010

Moderaterna vill öka vinsterna i privata förskolor

Stockholsmoderaterna vill ändra reglerna för förskolan. De vill ta bort det tak som idag reglerar hur många barn det ska få finnas i varje barngrupp. Centern håller också med. De menar att det är dåligt mått på kvalitet. Dock är det oklart vad de menar skulle vara kvalitetsmåttet som de vill använda istället.
Det är förvisso rätt att barngruppernas storlek inte är det enda måttet på kvalitet. Men det är ett mycket viktigt. Andra mått är ju givetvis personaltäthet, personalens utbildningsnivå/kompetens, lokaler och yttre miljö, tillgång till specialkompetens och så vidare.
Jag har rätt bra erfarenheter av förskolan de senaste åren då jag har tre barn som går eller precis har gått i förskolan. Vi har även hunnit med att pröva några olika förskolor som med ett undantag har hållit en bra kvalitet och vi har känt oss nöjda. Dock fanns det en förskola där vi inte hade barnen så länge. Där var barngruppen större än på de andra och personalen var inte i så stor utsträckning utbildade förskolelärare utan var främst barnskötare. Redan på inskolningen av barnen fick vi klart för oss, direkt uttalat av personalen, att verksamheten för de små barnen mest handlade om förvaring och inte så mycket annat. Inte så betryggande som förälder att få höra detta s0m i huvudsak var ett resultat av för stora barngrupper.
Moderaternas vilja att slopa taket för hur stora barngrupperna är nog inte kopplat till att de värnar kvaliteten i förskolan. Jag skulle snarare tro att de vill förbättra möjligheterna för de privata företagen som driver förskolor att öka sina vinster. Varje nytt barn som en förskola tar emot ger mer pengar i kassan och ger ju bättre möjligheter att plocka ut mer av våra skattepengar i höga chefslöner eller utdelning till ägarna.
Förskolan är viktig. Den moderata vägen är helt fel väg att gå. Vi behöver varken större barngrupper eller mer vinster i fickorna på ägarna till privata förskolor. Vi behöver gå den andra vägen. Mindre barngrupper och att alla satsade pengar ska gå till barnens verksamhet.

SVD, Intressant?, Rödgrön

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sorry Emil, men det ser ut som att SVD-artikeln var ett sabotageförsök från Anna Gustafssons håll. Hon kanske är en partivän med dig? Hursom helst har Cecilia Brinck dementerat "Vi tänker inte slopa taket!" i en kommentar till artikeln (11:06). Vi får se vad SVD skriver framöver...

Emil sa...

Om det är så är det väl ett tecken på att man inte ska lite på allt man läser i tidningen. Att moderaterna på alla möjliga sätt försöker öka vinstmarginalerna för många privata utförare råder det dock inte några tvivel om.