måndag 10 maj 2010

Borgarna vägrar satsa på de fattigaste barnen

Redan 2006 skrev jag en motion till Linköpings kommunfullmäktige att man skulle stödja de barnfamiljer som har det sämst ställt i samhället. Anledningen att jag då motionerade kring detta var att den socialdemokratiska regeringen med stöd av vänsterpartiet hade höjt barnbidraget. Det som var problemet med detta var dock att de barnfamiljer som levde på ekonomiskt bistånd inte fick ta del av denna inkomstökning. Detta medförde att de barn som hade det absolut sämst ställt i samhället inte fick någon förbättring alls.

Av någon anledning har denna motion blivit liggande så länge att jag själv glömt bort den. Nu ska den dock upp till kommunstyrelsen i morgon. Borgarna yrkar givetvis avslag på motionen och vägrar satsa en enda krona på de barn som har det sämst i dagens Sverige. Det som är än mer beklagligt är att sedan jag skrev motionen för 4 år sedan så har barnfattigdomen ökat kraftigt till följd av regeringens politik.

Så när motionen ska upp i fullmäktige så småningom så ska vi se till att det blir ordentligt med debatt. Detta ska de inte komma undan.

2 kommentarer:

Marcus , Likvidvänster sa...

Bra !

Hur fungerar fullmäktige ?
Kan medborgare vara närvarande där ?

Emil sa...

Fullmäktige är öppet för alla. Det brukar annonseras antingen i Corren eller på kommunens hemsida. De sänds också på kommunens hemsida och kanske på Corren 24 men det sista är jag lite osäker på.