tisdag 25 maj 2010

Tydliga skillnader i landstingspolitiken

Idag behandlar Landstingsstyrelsen budgeten för de kommande åren. Alternativen är tydliga. Höjda ambitioner inom hälso- och sjukvården, sänkta avgifter satsningar på kollektivtrafik och en radikal miljöpolitik står mot små förändringar i marginalen, fortsatta nedskärningar och en mycket svag ekonomisk situation för landstinget.

Det rödgröna förslaget finansieras till största delen av en skattehöjning om 50 öre. Det är dock viktigt att betänka att vår landstingsskatt idag är den näst lägsta i landet och kommer även fortsättningsvis så vara. Dock måste man se att vården inte klarar av att gå runt på mindre resurser. Personalen kan inte springa snabbare och snabbare utan att kvaliteten i vården försämras.

Corren skriver idag om budgeten liksom att Widar Andersson rapporterar i Folkbladet. Intressant är att Norrköpings tidningar inte bemödar sig en rad om att den rödgröna oppositionen nu presenterat en gemensam budget för framtiden.

Intressant?, Rödgrön,

Inga kommentarer: