tisdag 25 maj 2010

Sprututbytesprogrami Östergötland

Landstingsstyrelsen idag kommer inte bara att behandla budgeten för kommande år. På dagordningen står också vänsterpartiets motion om att införa ett sprututbytesprogram för missbrukare i Östergötland. Motionen har besvarats så välvilligt som det bara går och ett arbete kring detta pågår nu. Det känns bra att vi får en mer human inställning till narkomaner även i Östergötland.

Dock återstår och se vad den borgerliga alliansen är beredda att göra då missbruksvården redan idag är eftersatt. Dock har vi från den rödgröna oppositionen pekat ut att missbrukarvården behöver kraftigt förstärkta resurser och att vi vill utveckla och bygga ut verksamheterna i Norrköping där problemen är som störst. Där skulle det dessutom i samband med detta vara nödvändigt med ett sprututbytesprogram då det främst är i Norrköping som länets heroinister (vilka är den absolut största riskgruppen) finns.

Inga kommentarer: