fredag 15 april 2011

Regeringen borde skämmas över sina majblommor

Barnminister Maria Larsson köpte i veckan majblommor åt hela regeringen. Detta måste vara ett av de mer cyniska utspelen från den borgerliga regeringen på länge. Den borgerliga regeringen är faktiskt den absolut främsta orsaken till just den barnfattigdom som majblomman arbetar för att bekämpa. Jag hoppas därför innerligen att ministrarna har tillräckligt med skam i kroppen att de inte bär dessa blommor!
Genom en rad politiska beslut har den borgerliga regeringen de senaste fem åren ytterst pricksäkert försämrat för de fattigaste barnen. Genom försämringar i t.ex. A-kassa och sjukförsäkringen har man tydligt drivit ner föräldrar och deras barn till att leva under fattigdomsstrecket. Det har inte varit en olycklig omständighet eller en ekonomisk kris som gjort detta utan det är enbart resultatet av en medvetet förd politik.
Barn som lever i fattigdom får leva med konsekvenserna resten av livet. De har större risk att utveckla diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för att utsättas för våld och olyckor är större, liksom för mobbning. För att inte tala om förutsättningarna för att klara sig i skolan, och möjligheterna till jobb och ett bra liv på längre sikt.
Majblomman hör inte hemma i ett modernt samhälle. Rätten till en god uppväxt utan fattigdom borde vara självklar. Idag är det inte så och med den nu förda politiken kommer situationen förvärras ytterligare. Allt fler svenska barn kommer att växa upp i fattigdom. Därför köper jag majblomman och bär den som en protestsymbol mot den regering som tvingar allt fler barn att växa upp i fattigdom.
Emil Broberg
gruppledare Vänsterpartiet i Landstinget

onsdag 13 april 2011

Vårdpersonalen får betala Borgs skattesänkningar

Artikel skickad till Norrköpins tidningar:

Först var det sjuka och arbetslösa som betalade regeringens skattesänkningar. Nu går det inte att pressa dem hårdare utan nu är det undersköterskor, sjuksköterskor, barnskötare och andra välfärdsarbetare som ska betala regeringens skattesänkningar. För det är just det som blir resultatet om Anders Borg får fortsätta bestämma.

Vi har idag en på många sätt väl fungerande välfärd. Dock vet vi att det finns brister och behov, inte minst inom skolan och sjukvården. Här väljer dock regeringen att inte göra några satsningar utan de väljer att sänka skatterna på ett sätt som mest gynnar de rika.

Med den budget som nu presenterats blir det enklare att förstå Anders Borgs utspel om att ingångslönerna inom offentlig sektor måste sänkas. Det är helt enkelt så att välfärden inte kan räkna med mer resurser från den borgerliga regeringen och då måste kostnaderna sänkas. Detta ska då enligt Anders Borg betalas av de kvinnor som redan har låga inkomster.

Sverige har idag en relativt god ekonomi men en välfärd som behöver lyftas. Då är det helt fel väg att lägga resurserna på ytterligare skattesänkningar. Vi behöver istället satsa på att stärka och utveckla välfärden. Vi skulle t.ex. behöva ett kompetenslyft inom sjukvården där vi ser till att satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor och högre lärartäthet i skolorna liksom att det är på tiden att satsa resurser på en mänsklig sjukförsäkring och en arbetsmarknadspolitik som ger människor riktiga arbeten.

Den borgerliga regeringen har bara en fråga på agendan och den är att sänka skatten. De verkar tro att lösningen på alla problem är sänkt skatt. Så ser dock verkligheten inte ut. Mindre pengar ger inte mer välfärd och mindre pengar ger inte högre löner.

tisdag 12 april 2011

Hans Linde kommer till Linköping


I Vänsterpartiets kampanj för Världens bästa sjukvård kommer nu vänsterpartiets riksdagsledamot Hans Linde till Linköping 19/4. Då inbjuder Vänsterpartiet Linköping till bland annat ett öppet möte på länsbiblioteket i hörsalen 18.30. Alla är välkomna!

Hur mycket ska landstinget sänka lönerna?

Artikel skickad till Corren:

Finansminister Anders Borg har i ett anförande inför kommun- och landstingspolitiker uttryckt sin oro över att ingångslönerna i den offentliga välfärden är för höga och därför bidrar till den höga arbetslösheten. Det är ett påstående som nog har fått många att höja på ögonbrynen.

Fackförbundet Kommunal har tagit fram en rapport där de frågat svenska folket vad de anser om det moderata förslaget om lönesänkningar. Rapporten visar att Endast 4 procent delar uppfattningen om att lägstalönen i kommunerna är för hög. Endast 13 procent håller med finansministern om att lägstalönernas nivå hindrar kommunerna från att anställa fler. Två av tre tillfrågade i undersökningen menade att lönerna var för låga.

I landstinget i Östergötland har en undersköterska ca 17000 kr och en sjuksköterska med tre års högskoleutbildning 20800 kr i ingångslön. Detta menar Anders Borg är för högt. Frågan är vad hans partikamrater i Landstinget i Östergötland tänker göra för att sänka dessa löner?

Vänsterpartiet vill ha världens bästa sjukvård. För att få det måste vi satsa på personalen. De är vårt viktigaste medel för att nå en bra och effektiv hälso- och sjukvård. Vi ser inte att det finns några som helst skäl att sänka ingångslönerna i landstinget. Tvärtom. Om landstinget ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare måste vi också visa att vi är beredda att betala för personalens kompetens.

Emil Broberg
Gruppledare vänsterpartiet landstingsgrupp