fredag 15 april 2011

Regeringen borde skämmas över sina majblommor

Barnminister Maria Larsson köpte i veckan majblommor åt hela regeringen. Detta måste vara ett av de mer cyniska utspelen från den borgerliga regeringen på länge. Den borgerliga regeringen är faktiskt den absolut främsta orsaken till just den barnfattigdom som majblomman arbetar för att bekämpa. Jag hoppas därför innerligen att ministrarna har tillräckligt med skam i kroppen att de inte bär dessa blommor!
Genom en rad politiska beslut har den borgerliga regeringen de senaste fem åren ytterst pricksäkert försämrat för de fattigaste barnen. Genom försämringar i t.ex. A-kassa och sjukförsäkringen har man tydligt drivit ner föräldrar och deras barn till att leva under fattigdomsstrecket. Det har inte varit en olycklig omständighet eller en ekonomisk kris som gjort detta utan det är enbart resultatet av en medvetet förd politik.
Barn som lever i fattigdom får leva med konsekvenserna resten av livet. De har större risk att utveckla diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för att utsättas för våld och olyckor är större, liksom för mobbning. För att inte tala om förutsättningarna för att klara sig i skolan, och möjligheterna till jobb och ett bra liv på längre sikt.
Majblomman hör inte hemma i ett modernt samhälle. Rätten till en god uppväxt utan fattigdom borde vara självklar. Idag är det inte så och med den nu förda politiken kommer situationen förvärras ytterligare. Allt fler svenska barn kommer att växa upp i fattigdom. Därför köper jag majblomman och bär den som en protestsymbol mot den regering som tvingar allt fler barn att växa upp i fattigdom.
Emil Broberg
gruppledare Vänsterpartiet i Landstinget

Inga kommentarer: