onsdag 13 april 2011

Vårdpersonalen får betala Borgs skattesänkningar

Artikel skickad till Norrköpins tidningar:

Först var det sjuka och arbetslösa som betalade regeringens skattesänkningar. Nu går det inte att pressa dem hårdare utan nu är det undersköterskor, sjuksköterskor, barnskötare och andra välfärdsarbetare som ska betala regeringens skattesänkningar. För det är just det som blir resultatet om Anders Borg får fortsätta bestämma.

Vi har idag en på många sätt väl fungerande välfärd. Dock vet vi att det finns brister och behov, inte minst inom skolan och sjukvården. Här väljer dock regeringen att inte göra några satsningar utan de väljer att sänka skatterna på ett sätt som mest gynnar de rika.

Med den budget som nu presenterats blir det enklare att förstå Anders Borgs utspel om att ingångslönerna inom offentlig sektor måste sänkas. Det är helt enkelt så att välfärden inte kan räkna med mer resurser från den borgerliga regeringen och då måste kostnaderna sänkas. Detta ska då enligt Anders Borg betalas av de kvinnor som redan har låga inkomster.

Sverige har idag en relativt god ekonomi men en välfärd som behöver lyftas. Då är det helt fel väg att lägga resurserna på ytterligare skattesänkningar. Vi behöver istället satsa på att stärka och utveckla välfärden. Vi skulle t.ex. behöva ett kompetenslyft inom sjukvården där vi ser till att satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor och högre lärartäthet i skolorna liksom att det är på tiden att satsa resurser på en mänsklig sjukförsäkring och en arbetsmarknadspolitik som ger människor riktiga arbeten.

Den borgerliga regeringen har bara en fråga på agendan och den är att sänka skatten. De verkar tro att lösningen på alla problem är sänkt skatt. Så ser dock verkligheten inte ut. Mindre pengar ger inte mer välfärd och mindre pengar ger inte högre löner.

Inga kommentarer: