torsdag 29 januari 2009

Vänsterpartiet avvisar vårdval

I två artiklar, 28/1 och 29/1, hävdar Corren att oppositionen i landstinget varit enig om att införa vårdval inom primärvården. Detta är felaktigt. Vänsterpartiet har röstat mot förslaget och vi har reserverat oss. Anledningarna till detta är flera.

Den svenska primärvården har byggt på att den ska vara tillänglig för alla, ha en bred sammansättning av personalgrupper, jobba i samarbete med närsamhället och utgå från en helhetssyn på hälsa och utgå från hälsans sociala bestämningsfaktorer. Med genomförandet av vårdvalsmodeller kommer man att gå ifrån detta perspektiv mot en mer läkarfokuserad vård. I internationella jämförelser har det visat sig att det innebär att vi går ifrån en mycket framgångsrik organisering av primärvård till en modell med betydligt sämre resultat vad gäller befolkningens hälsa.

Det nya med vårdvalet är inte möjligheten att kunna välja vårdcentral, det har man kunnat länge, utan att det är ett nytt sätt att organisera och ersätta aktörerna. Vi går ifrån ett system som i grunden har varit behovsstyrt till ett system som blir efterfrågansstyrt. Detta kan i vissas öron låta lockande men i praktiken innebär det att gamla och svårt sjuka som redan har en svag ställning i samhället får mindre och sämre vård samtidigt som de som är unga och förhållandevis friska får mer och bättre vård. Detta kan vi redan se i de landsting som genomfört vårdval.

Vårdvalets marknadslogik bygger på att människor ska göra aktiva val och att detta ska styra var vårdcentraler ska etablera sig. Detta kan komma att leda till att socioekonomiskt svaga områden drabbas då det kommer vara mindre attraktivt att etablera sig där. De som drabbas är då inte de som aktivt valt att välja att ha få sin vård någon annanstans utan de som inte har möjlighet att göra detta. Återigen är det gamla och de sjukaste som kommer att drabbas då de inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor för att få sina behov av vård tillgodosedda.

Den borgerliga regerings politik har en tydlig röd tråd. Följer man den kan man tydligt se att det är en politik som gynnar den som arbetar, är frisk, bor i socialt starka områden, är medelålders och dessutom är man. Det är en uppfattning som vi inte delar.

tisdag 27 januari 2009

Fullmäktige

Kommunfullmäktige. Inte superintressant, vilket ger ett bra tillfälle att testa min nya telefon. Det verkar som att det fungerar att kolla nätet och uppdatera bloggen. Antar att detta ger goda möjligheter att skriva här då dessa möten ger oanade möjligeter till inovativt tidsfördriv.

måndag 26 januari 2009

Israel erkänner och försvarar krigsförbrytelser

Ehud Olmert har lovat att inga Israeler kommer att ställas inför rätta för förbrytelser under attacken mot Gaza. Man har till och med förbjudit publicering av namn på befäl som deltog i kriget. Man har också tillsatt en kommitté som ska skydda alla som deltog på Israels sida så att de inte ska kunna ställas inför rätta. Om man vidtar denna typ av åtgärder så finns det med största sannolikhet någonting att skydda och gömma. Det går inte att tolka på något annat sätt än att Israel är mycket väl medvetna om att de har begått krigsbrott och att de tycker att detta är så bra att man in i det yttersta kommer att försvara de som begick dem.

Om det är någon som behöver påminnas så dödades tio Israeliska soldater och tre civila vid den senaste attacken. De dödade på den palestinska sidan var 1 330 och 5 450 skadade. Omkring 65 procent av de döda är civila, bland dem 437 barn.

Kom ihåg detta nästa gång någon försvarar Israels politik.

Välfärden drabbas hårt – regeringen sitter med armarna i kors

I preliminära siffror som Sveriges kommuner och landsting tagit fram ser det mörkt ut för välfärden. På frågan om hur uppsägningsläget ser ut i kommer och landsting uppger 120 kommuner och 9 landsting, dvs långt ifrån alla, att deras nedskärningar de närmaste två åren uppgår till över 7100 personer. Den verkliga siffran kan antas vara betydligt högre.

Trots detta sitter regeringen med armarna i kors och vägra skjuta till mer resurser till kommuner och landsting. Tillsammans med regeringens övriga politik där man välter över kostnader till kommunerna genom bland annat förändringarna i sjukförsäkringen och a-kassan som kommer tvinga folk till socialbidragsberoende gör att det ser mörkt ut för den svenska välfärden.

Vi vet vilka som drabbas av nedskärningarna. Det är gamla och unga, barn och sjuka. Men å andra sidan, vem blir förvånad. Regeringens politik har hela tiden byggt på att gynna den som är vit, rik, man och har ett arbete (eller mycket pengar på banken). Var det någon som pratade om ”nya” moderater?

Förvånande ställningstagande mot religionsfriheten

Landstinget i Östergötland har yttrat sig över förslaget till rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Trots att man bara ska yttra sig över regler för detta så väljer den borgerliga majoriteten aktivt att ta ställning mot omskärelse i sig. Mycket märkligt. Dels för att det inte är landstingets uppgift att ta ställning i sak och dessutom är det ett ställningstagande som går emot partiernas centrala ståndpunkter. Regering och riksdag har under årens lopp diskuterat och utrett frågan om har där kommit fram till att det inte råder någon tvekan om att denna form av omskärelse är förenligt med barnkonventionen. Frågan avgörs vid landstingsstyrelsens möte i morgon och det ska bli spännande och lyssna på argumentationen.

måndag 19 januari 2009

Leijonborg avgår

Från ”säkra källor” har jag fått veta att Lars Leijonborg avgår inom kort. Vet inte riktigt om det finns så mycket att säga. Det är ju inte oväntat, Leijonborg syns inte särskillt mycket och har ju knappast gjort ett imponerande arbete som minister. Han kan knappast heller vara ett betrakta som en tillgång när det närmar sig valrörelse. Jag har inte läst om det någon annan stans ännu. Så jag kanske fick vara först med att släppa denna ”nyhet”.

SVTs Palestinarapportering har köpt Israels propaganda

I dagens Rapport sändes ett reportage om vapenvilan som äntligen har kommit. Det märkliga i inslaget var dock att man hela tiden talade om Israels krigföring mot Hamas. Det är precis så som Israel har velat få det till. Kriget har inte handlat om att Israel har bombat och mördat palestinska kvinnor, män och barn. I vilken annan konflikt rapporterar man på det sättet? Visserligen ingår det allt som oftast i krigspropagandan men inte brukar man rapportera att ett land ligger i krig med ett parti som är demokratiskt valt av landets medborgare? Oavsett vad man tycker om Hamas och deras politik så är det otvivelaktigt så att de har ett tydligt folkligt mandat. Det är lite sorgligt att SVT inte kan bättre än så.

Björklund vill ha mer vapen och mindre välfärd

Folkpartiet har gjort ett nytt utspel som känns så där lagom genomtänkt. Samtidigt som regeringen vägrar att satsa mer resurser till att stärka välfärden i kommuner och landsting som skriker efter resurser i dessa kristider vill folkpartiet satsa mer resurser för att bygga ut försvaret. Syftet med att satsa på mer vapen och militär skulle vara utvecklingen i Ryssland.

Man kan undra om folkpartiet haft ett nytt internt möte och konstaterat att deras försök att rida på främlingsfientlighet och islamofobi misslyckats och den nya fienden är den gamle ryssen.

Ett av de grundläggande dragen i dagens borgerlighet är att man i alla lägen försöker göra samhället allt mer osäkert, eller åtminstone att man ska uppleva sin omvärld mer osäker. Det kan handla om att försämra trygghetssystemen så att man ska vara lite extra oroad för att bli arbetslös eller sjuk. Vi ska dessutom gärna vara lite rädda för de flyktingar som flytt från krig och förföljelse. Men det räcker inte. Det måste även till en yttre fiende. Och vad passar bättre än den gamle gode ryssen.

Syftet med att skapa ett samhälle som upplevs som allt mer osäkert är att osäkra människor gör andra prioriteringar och agerar på ett annat sätt. I det osäkra samhället sätter människor sig själva i första rummet. De försvar sina egna intressen tar inte strid för gemensamma intressen. Samhället bryts upp och blir starkare individualiserat. Kollektiv kamp försvåras och marken ligger öppen för långtgående förändringar.

Borgarna skulle givetvis aldrig erkänna detta. De skulle säga att jag konspirerar. Tyvärr är det inte så. Men jag tror inte heller att alla borgare är helt införstådda i att detta blir resultatet av deras politik. Samtidigt är jag helt övertygad om att en hel del faktiskt driver denna politik ytterst medvetet.

lördag 17 januari 2009

Stoppa matchen

Hoola bandola band gjorde en protestlåt när Sverige skulle möte Chile i en Davis cup match som då styrdes av militärjuntan. Mikael Wiehe har skrivit en bra artikel i Sydsvenska dagbladet. Han har skrivit en ny text till låten som man kan hoppas blir inspelad snart.

Israel ockuperar med terror och tortyr
Sen snackar dom om fredsprocess
Ja, det är nästan så man spyr
Medan Västbanken och Gaza
hålls i schack med militär
kan israeler spela tennis
Men dom ska jävlar inte spela här
Stoppa matchen ...
Under OS 2008
bjöd Kina på en fest
som gav så mycket reklam
att hälften hade räckt
Israels politiker dom är ute efter samma sak
Men vi ska inte propagera för deras terrorapparat
Stoppa matchen ...
Moderaterna som hotar med polis och militär
vill bara skydda dom profiter som handeln innebär
Precis som staten Israel
har dom ekonomiska motiv
Och sen säger dom att sport inte hör ihop med politik
Stoppa matchen ...
Man måste välja sida
och man måste ta parti
Man kan inte dra sej undan eller ställa sej bredvid
Om matchen spelas blir den israeliska staten stolt
Men om matchen stoppas
visar vi vårt stöd åt Palestinas folk
Stoppa matchen ...
MIKAEL WIEHE

Orginalet finns ju också på Youtube.

Sjukvårdsplatser till Gazas barn

Israels vidriga övergrepp på palestinierna i Gaza fortsätter. Den otroliga vanmakt mak känner går knappast att beskriva. Det finns dock givetvis vissa saker som vi kan göra. I landstinget i östergötland lämnar vi (vänsterpartiet) nu in ett förslag om att man ska upplåta ett antal sjukvårdsplatser till alvarligt skadade barn i Gaza. Vi föreslår också att landstinget ska göra det möjligt för personal inom landstinget som vill hjälpa till på plats ska få möjlighet till detta. Läs mer här.

Rödgröna grupper

Efter en relativt turbulent höst ska nu samarbetet mellan vänsterpartiet socialdemokraterna och miljöpartiet komma igång på riktigt. Själv blev jag igår invald i arbetsgruppen för välfärd och rättvisa. Det kan nog bli en rejäl utnmaning att hitta gemensamma lösningar för att städa upp efter borgarnas försök att inom flera områden totalt omstrukturera den svenska välfärden. Det ska säkerligen finnas goda förutsättningar för goda resultat här. För att se hur alla grupper ser ut så kan man gå in på vänsterpartiets hemsida.

måndag 12 januari 2009

Regeringspartierna stödjer Israel

Efter att ha skrivit lite om KDs inställning till bombningarna av Gaza fortsatte jag till de andra borgerliga partiernas hemsidor. KD är ju ändå KD och det kanske skulle finnas lite rimligare tongångar och sundare tankar hos de andra. Dock är det nog så att det inte går att tolka på annat sätt än att de fyra borgerliga partierna sluter upp bakom Israel.

Folkpartiet är ju inte sämre än KD. Där är det partiledare tillika ministern Björklund som även han lägger skulden på Palestinierna och att det vara Hamas som började(!). Dessutom är det insmugglingen av vapen till Gaza som är det stora problemet. Han ställer sig lite undrande över varför det så ofta blossar upp konflikter kring Israels gränser. Svaret är givetvis, enligt Björklund, att alla andra runt omkring är extremister. Av runt 2000 tecken författade av Jan Björklund ägnas inte ett enda åt att kritisera Israel.

Går vidare till centerns hemsida. Regeringens radikalaste parti i denna fråga går så långt att det kräver att Israel ska ”upprätthålla folkrätt och sina skyldigheter som ockupationsmakt”. Men trots att det är Israel som ockuperar och förtrycker så anser Centerpartiet att Israel måste få försvara sig.

Hos moderaterna är nog det inte så viktigt med Gaza. Här får man leta en stund i arkivet innan man hittar ett uttalande från Bildt. Det handlar om att man måste sluta kriga och föra samtal. Inte helt orimligt kan man ju tycka. Förutsättningarna för detta verkar dock enligt Bildt vara att man slutar smuggla vapen till Gaza. Återigen så är det Palestiniernas rätt futtiga vapenresurser som är det grundläggande problemet. Inte Israels extremt omfattande vapenarsenal som används ganska friskt för att mörda civila och ödelägga Gaza.

Det är således uppenbart att den svenska regeringen inte har några större ambitioner vad gäller att försöka påverka Israel i att upphöra med sitt förtryck av det palestinska folket. Frågan är om de hade varit lika överseende med förtrycket om det hade varit ett kristet land som sedan årtionden ockuperats och systematiskt utsatts för våld och massmord av ett muslimskt styrt land. Knappast. Vad detta står för kan man ju dra sina egna slutsatser av.

KD lägger skulden på palestinierna

Kristdemokraternas före detta partiledare har skrivit en debattartikel i tidningen Dagen, vilken också lyfts fram på KDs hemsida, där han kritiserar omvärlden för att inte tidigare ingripit mot Hamas. För i Svenssons värld är det Palestinierna som är skyldiga och att det är Israel som är angripna och nu enbart försvarar sig, och hur skulle detta kunna gå till utan att civila drabbas undrar Svensson.

Nu verkar det visserligen som att KDs stöd är minimalt i Sverige efter helgens opinionsundersökningar men det är ändå ett parti som ingår i den svenska regeringen som lyfter fram dessa åsikter. Vilken betydelse har detta för Sveriges agerande i frågan?

Att det är Palestina som är ockuperat och att det är palestinierna som år efter år utsätts för förtryckt och utstuderat mördande nämner inte Svensson eller KD. Att Israel är världens fjärde största militära militärmakt med stora lager av såväl kemiska- som atomvapen går Svensson helt förbi när han klagar över att Palestinierna smugglat in vapen genom tunnlar från Egypten. Men det kanske beror på att det är USA som levererar vapnen och då är det ok.
Det är svårt att förstå KDs inställning. Att man inte kan se under vilket förtryck som palestinierna lever under och vad detta leder till i desperationen. Men liksom att Svensson beklagar sig över Hamas extremism så förblindas han kanske av sin egen extremism när han inte klarar av att se vem som förtrycker vem eller vem som mördar vem.

Tillbaka

Nu är jag tillbaka i arbete igen. Nästen. Efter att varit hemma med de två minsta sedan i juni så är det bra två veckors inskolning på dagis kvar. Så nu är ambitionen att även försöka skriva lite på denna blogg som jag startade för länge sedan men aldrig använt ordentligt. Vi får se hur det går, det ser ut att bli en intensiv vår så det går väl åt helvete, men det ska göras ett försök.