måndag 26 januari 2009

Förvånande ställningstagande mot religionsfriheten

Landstinget i Östergötland har yttrat sig över förslaget till rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Trots att man bara ska yttra sig över regler för detta så väljer den borgerliga majoriteten aktivt att ta ställning mot omskärelse i sig. Mycket märkligt. Dels för att det inte är landstingets uppgift att ta ställning i sak och dessutom är det ett ställningstagande som går emot partiernas centrala ståndpunkter. Regering och riksdag har under årens lopp diskuterat och utrett frågan om har där kommit fram till att det inte råder någon tvekan om att denna form av omskärelse är förenligt med barnkonventionen. Frågan avgörs vid landstingsstyrelsens möte i morgon och det ska bli spännande och lyssna på argumentationen.

Inga kommentarer: