fredag 12 oktober 2007

Eliminera arbetslösheten med en språklig justering

Socialstyrelsens terminologiråd har nyligen meddelat att termen handikapp inte längre ska brukas. Dessutom har termen funktionsnedsättning som inte längre ska vara synonymt med funktionshinder. I ett meddelande på sin hemsida skriver de:

"Bort med termen handikapp
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår.
I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym.
En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande."

Det är säkerligen bra ur alla aspekter att göra detta. Men det öppnar ju upp för tankar om att göra andra justeringar i det svenska språket för att förskjuta perspektiven.

Ta begreppet arbetslös. Vi kanske kan ta bort detta begrepp och istället enbart pratar om sysselsättningsgrad. Dessutom kan inte en person längre vara sysslolös utan det är arbetsmarknaden som inte är fullt sysselsättande. Då skulle Reinfeldt och co få problem. Då är ju inte längre felet de vanliga människornas fel utan arbetsgivarnas eller samhällets.