måndag 19 januari 2009

Björklund vill ha mer vapen och mindre välfärd

Folkpartiet har gjort ett nytt utspel som känns så där lagom genomtänkt. Samtidigt som regeringen vägrar att satsa mer resurser till att stärka välfärden i kommuner och landsting som skriker efter resurser i dessa kristider vill folkpartiet satsa mer resurser för att bygga ut försvaret. Syftet med att satsa på mer vapen och militär skulle vara utvecklingen i Ryssland.

Man kan undra om folkpartiet haft ett nytt internt möte och konstaterat att deras försök att rida på främlingsfientlighet och islamofobi misslyckats och den nya fienden är den gamle ryssen.

Ett av de grundläggande dragen i dagens borgerlighet är att man i alla lägen försöker göra samhället allt mer osäkert, eller åtminstone att man ska uppleva sin omvärld mer osäker. Det kan handla om att försämra trygghetssystemen så att man ska vara lite extra oroad för att bli arbetslös eller sjuk. Vi ska dessutom gärna vara lite rädda för de flyktingar som flytt från krig och förföljelse. Men det räcker inte. Det måste även till en yttre fiende. Och vad passar bättre än den gamle gode ryssen.

Syftet med att skapa ett samhälle som upplevs som allt mer osäkert är att osäkra människor gör andra prioriteringar och agerar på ett annat sätt. I det osäkra samhället sätter människor sig själva i första rummet. De försvar sina egna intressen tar inte strid för gemensamma intressen. Samhället bryts upp och blir starkare individualiserat. Kollektiv kamp försvåras och marken ligger öppen för långtgående förändringar.

Borgarna skulle givetvis aldrig erkänna detta. De skulle säga att jag konspirerar. Tyvärr är det inte så. Men jag tror inte heller att alla borgare är helt införstådda i att detta blir resultatet av deras politik. Samtidigt är jag helt övertygad om att en hel del faktiskt driver denna politik ytterst medvetet.

Inga kommentarer: