tisdag 12 april 2011

Hur mycket ska landstinget sänka lönerna?

Artikel skickad till Corren:

Finansminister Anders Borg har i ett anförande inför kommun- och landstingspolitiker uttryckt sin oro över att ingångslönerna i den offentliga välfärden är för höga och därför bidrar till den höga arbetslösheten. Det är ett påstående som nog har fått många att höja på ögonbrynen.

Fackförbundet Kommunal har tagit fram en rapport där de frågat svenska folket vad de anser om det moderata förslaget om lönesänkningar. Rapporten visar att Endast 4 procent delar uppfattningen om att lägstalönen i kommunerna är för hög. Endast 13 procent håller med finansministern om att lägstalönernas nivå hindrar kommunerna från att anställa fler. Två av tre tillfrågade i undersökningen menade att lönerna var för låga.

I landstinget i Östergötland har en undersköterska ca 17000 kr och en sjuksköterska med tre års högskoleutbildning 20800 kr i ingångslön. Detta menar Anders Borg är för högt. Frågan är vad hans partikamrater i Landstinget i Östergötland tänker göra för att sänka dessa löner?

Vänsterpartiet vill ha världens bästa sjukvård. För att få det måste vi satsa på personalen. De är vårt viktigaste medel för att nå en bra och effektiv hälso- och sjukvård. Vi ser inte att det finns några som helst skäl att sänka ingångslönerna i landstinget. Tvärtom. Om landstinget ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare måste vi också visa att vi är beredda att betala för personalens kompetens.

Emil Broberg
Gruppledare vänsterpartiet landstingsgrupp

Inga kommentarer: