måndag 17 maj 2010

Centerns jobbpolitik är ett hånCenterpartiet
ger sig på en spännande fråga som jag tror att de inte riktigt förstår värdet i. Det driver kampanj för att privatisera hälso- och sjukvården. Det skulle ge fler arbeten menar de. Jag har letat på deras hemsida utan att hitta något som skulle förklara hur det skulle gå till.
Det finns ju i huvudsak två olika sorters vårdföretag i Sverige. Dels finns det de som är helt privata som driver hela sin verksamhet med privata medel helt utan det offentligas inblandning. Dessa är ju ganska få. Den variant av företag inom vården som det finns betydligt fler av är ju de som bedriver sin verksamhet med offentliga medel.
Om centern vill utöka den första typen av företag så är ju det en ganska radikal högerlinje som skulle syfta till att bryta upp den svenska finansieringsmodellen får hälso- och sjukvård. Det skulle ju behöva göras drastiska åtgärder för att skapa en tillräckligt stor efterfrågan av den typen av tjänster som idag tillhandahålls inom det offentliga. Dock skulle det ju krävas kraftiga nedskärningar inom offentlig sektor. Det innebär att ganska många förlorar jobbet där. Det är ju en rätt personalintensiv bransch den där vården. Frågan är om alla de skulle gå över till den privata marknaden. Knappast troligt. Så man kan ju fråga sig om denna reform skulle bli en del av det jobbskapande som centern säger sig vara ute efter. Tveksamt. Jag tror inte heller att det är det som centern primärt är ute efter nu.
Det är nog den andra typen av företag som centern vill stimulera. Det vill säga att lägga ut offentlig verksamhet på privata utförare. Dock är det svårt att se hur detta skulle skapa nya jobb. De företag som tar över tidigare offentlig verksamhet har ju oftast ett grundsyfte, att göra vinst. Vinsten uppnår de genom att skära ned på kostnaderna eftersom intäkterna oftast är hårt reglerade i avtal med beställaren (kommun eller landsting). Då det, som jag tidigare påpekat, är en verksamhet som är ytterst personalintensiv så är det ju här man drar åt svångremmen. Det finns ju ytterst få exempel på privatiserad verksamhet som anställer mer personal än vad det fanns tidigare. Tvärtom. Det finns ett oändligt antal exempel där denna typ av privatiseringar lett till direkta personalnedskärningar. Det vill säga att de som anställda blir färre.
Det finns dock en grupp anställda som tenderar att hela tiden öka med ökad andel privatiseringar. Det är byråkrater och tjänstemän som ska skriva kontrakt och underlag med alla utförare. Är det här som centern ser att framtidens tillväxtarbetsmarknad finns. Offentliga byråkrater som ska administrera dyra kontrakt med privata företag.
Centern är ju ute på djupt vatten och simmar ganska ofta nu för tiden. De verkar vilsna i sin fanatism för privat företagande att de glömmer bort hur verkligheten ser ut. Den här senaste kampanjen gör nog faktiskt inte saken bättre. Även om centern tillhör den andra delen på den politiska skalan så kan jag känna mig lite missmodig hur ett parti som på sitt förvisso borgerliga sätt ändå stod på småfolkets sida en gång i tiden förflyttat sig så långt bort från detta som man kan komma. Det kanske är denna förändring som gör att många av de centerpartister som man träffar ute i bygderna duckar all diskussion om vad partiet ägnar sig på central nivå. Ofta så möts man mest av en suck och en skakning på huvudet från dessa gamla centermän och kvinnor som aldrig satt sin fot på Stureplan.

SVD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är en Alliansväljare som aldrig röstat på Centerpartiet, men nu lutar det kraftigt åt att Maud får min röst. Just att vilja väcka entrepenörsandan i oss alla är något jag blir väldigt glad av, men att du som tillhör ett parti som tills nyligen kallade sig kommunistiskt inte delar dessa värderingar är kanske inte så konstigt. Ni kan ju fortsätta driva sex timmars arbetsdag t ex, även om det är så naivt så man baxnar.

Emil sa...

Så det är det en rimlig politik att privatisera på ett sätt som ger sämre kvalitet till högre pris och högre arbetslöshet. Centerpolitikens kärna...