onsdag 19 maj 2010

Är det invandrarna som ska rädda välfärden?

Invandrare som en arbetskraftsreserv? Invandrare som lösning på framtidens välfärdsproblem? Är det rimliga frågeställningar eller utgångspunkter? På Aftonbladets debattsida lyfter Berit Danielsson, Studieförbundet, och Martin Ådahl, tankesmedjan Fores, fram dessa tankegångar.
Jag vet inte särdeles mycket om debattörerna utom att jag tror att jag läst en bok av den senare som hette den Barmhärtige entreprenören för ett antal år sedan. Den var inte bra och rekommenderas inte (om det nu var han som skrev den:-) Det som jag dock tror, eller hävdar snarare, är att de inte är särdeles medvetna om vilken typ av människosyn som de förmedlar. De representerar nog på många sätt den naiva liberalismens goda tankar som leder till helt fel slutsatser. I bästa fall.
Det som de föreslår är att dels välfärdens framtid ska säkras genom invandring och att människor med invandrarbakgrund ska sköta om stora delar av välfärden. Jag utgår från att de menar äldreomsorg och andra områden som har svårt att locka folk. Det är jobb som allt för få idag söker sig till. Deras lösning är då att få de stackars invandrarna att ta dessa jobb. Detta vill de åstadkomma genom att försämra anställningsskyddet, sänka arbetsgivaravgifterna i invandrartäta områden samt att man vill anpassa SFI-undervisningen efter olika segment inom arbetsmarknaden (man kan tänka sig en äldreomsorgssvenska eller är städarsvenska kanske).
Det är också i glesbygden som de stora problemen finns i framtiden menar de. Unga svenska kvinnor flyttar idag in till städerna vilket gör att välfärden hotas då få finns kvar som kan fylla ut de arbeten som måste utföras inom t.ex. äldreomsorgen. Detta ska också lösas genom att få fler invandrare att flytta ut på landet eller till avfolkningsbygder.
De problem som de beskriver är ju verkliga på flera sätt. Dock är ju lösningarna inga lösningar. De är på gränsen till rasistiska utgångspunkter där man tänker sig att låta andra än infödda svenskar sköta det som inte någon annan vill göra. Vore det inte rimligare att se till de grundläggande orsakerna. Varför söker sig få unga idag till äldreomsorgen t.ex. Kan det inte finnas en koppling till dåliga löner, tungt arbete få möjligheter till karriär och utveckling? Men för att kunna se det måste man ju kunna se att det är vanliga människor som du och jag som även arbetar inom äldreomsorgen som vill ha samma möjligheter till ett gott liv som alla vi andra. Och är inte våra äldre värda någonting bättre än detta synsätt?
När det kommer till frågan om avfolkningsbygder så gäller det ju detsamma där. Varför skulle någon med invandrarbakgrund ha ett större intresse av att flytta till bygder som alla andra som kan flyr? Inte kan det väl vara så att de dåligt betalda anställningarna inom äldreomsorgen lockar så mycket? Det måste ju faktiskt till någonting annat. Det krävs ju att människor ska kunna se att det finns en framtid även där. Att välfärden inte ständigt rustas ner eller försvinner bort. Det behövs ju en politik för att hela Sverige ska leva och då räcker det inte med att försöka få invandrare att flytta ut på landet.
Utgångspunkten att invandrare skulle ha andra intressen eller viljor än vad svenskar sedan generationer har är som sagt på gränsen till det rasistiska. Det är samma synsätt som när man anlitar en polsk piga eller att städbranschen allt mer domineras av människor med utländsk bakgrund. Det är inte bra eller eftersträvansvärt som författarna till artikeln antyder. Det är skapandet av ett klassamhälle där etniciteten blir än mer avgörande för vilka framtidsmöjligheter man har. Dit vill inte jag.
Jag ser dock gärna mer invandring och generösare flyktingpolitik. Men det ska ske på ett sätt där vi behandlar folk likvärdigt och ger alla samma chanser. Det gör vi inte idag och med debattörerna i Aftonbladet skulle vi definitivt inte göra det.

Inga kommentarer: