måndag 10 maj 2010

Ett löfte till Palestina som aldrig får svikasIbland möts man av världens absurditeter. Jag kan verkligen gå igång och bli förbannad över borgarnas försök att slakta vår svenska modell för hälso- och sjukvård. Men deras system är ju inte ett system där man låter gravida kvinnor eller deras nyfödda barn dö i väntan på att passera en Israeliskt checkpoint på väg till sjukhuset.
Jag träffade på morgonen idag en delegation med representanter för vänsterpartiets palestinska systerparti PPP och PLO. De villa veta mer om den svenska hälso- och sjukvården men när vi diskuterade frågan så insåg man vilka banala problem som vi ibland brottas med. Vi är inte hänvisade till enbart smärtstillande vid cancer som man är i de palestinska flyktinglägren eller att människor dör i hjärtattack helt i onödan på grund av att man hindras i en Israelisk kontrollstation på väg till sjukhuset. Man räknar med att runt ett femtiotal kvinnor eller deras barn dör per år i samband med förlossningar som försvåras av de Israeliska kontrollerna.
Är det detta som ska kallas mellanösterns enda demokrati? Det kan inte vara ett demokratiskt land värdigt att agera på det sättet.
Dessa möten som ändå är en stor förmån att få vara med om ger alltid en stor dos kraft och vilja att fortsätta kampen för en rimligare värld. Alla som försvarar Israels ockupation av Palestina borde verkligen sätta sig ner och lyssna på vad denna ockupation innebär för liv för de som bor i dessa områden. Ännu bättre vore det kanske att rese till Gaza och skåda förödelse, svält och förtryck som drabbar människorna där.
Med vänsterpartiets kongress i ryggen känns det därför skönt att veta att vänsterpartiet prioriterar denna fråga högt och att en framtida rödgrön regering kommer att i grunden ändra den svenska politiken gentemot Israel och Palestina. Detta är ett löfte som aldrig skall svikas.

3 kommentarer:

Max sa...

1. Det finns inga israeliska vägspärrar att fastna i i Gaza. Endast Hamas vägspärrar, men Hamas tycker du ju om.

2. Dessutom talar du i nattmössan. 10.544 Gazabor med anhöriga fick vård i Israel under 2009, och 4.883 ton medicin och utrustning skickades till Gaza från Israel.

30.576 lastbilar med 738.576 ton förnödenheter skickades under 2009. Bara under de tre senaste dagarna skickades 17.000 ton i drygt 600 lastbilar. Det är mer än tre gånger mer än "Ship to Gaza" tänker frakta dit i ett stort jippo om några veckor.

3. Sverige har inget inflytande i Mellanösternkonflikten, och kommer inte att få det. Mycket pga extremister och extremistpartier och rörelser som din i Sverige. Så det var ett tomt "löfte" från din sida.

Du borde arbeta för att de palestinska terroristerna i Hamas börjar respektera sitt folks och Israels mänskliga rättigheter, och sluta fred med Israel istälelt för att föra krig. Detsamma gäller den Palestinska Myndigheten på Västbanken, som först häromdagen gått med på att förhandla "indirekt", efter att ha vägrat i 18 månader.

Emil sa...

Det handlar ju inte bara om Gaza. Situationen på västbanken är ju inte särdeles rolig och utvecklingen går ju fortfarande åt fel håll.
Jag delar inte Hams politiska uppfattningar alls dock är det Israel som ockuperar Palestina och då är det berättigat att göra motstånd.
Tyvärr har du rätt i att Sverige har ett begränsat inflytande men de palestinska vänner jag träffar menar att allt stöd utifrån stärker kampen för fred. Israel är rätt känsliga för opinioner utifrån.

Max sa...

"dock är det Israel som ockuperar Palestina och då är det berättigat att göra motstånd"

Och varför gör Israel det?

1. Palestinierna och omringande arabstater försökte två gpnger att utrota judarna i ormådet. 1948 och 1967.

2. Efter 1967, då Israel lyckats trycka bort de arabiska invasionsarméerna så kom FN-resolutin 242 som uppmanada parterna att förhandla om fred, erkännande och nya säkra gränse för Israel. Palestinierna och arabländerna vägrade, och de fortsatte vägra i 26 år, fram till Osloprocessen 1993. Därmed bestod "ockupationen", helt enligt folkrätten.

3. Under Osloprocessen fick palestinierna nästan helt självstyre, och israeliska soldater drog sig tillbaka från Västbanknen, och processen gick framåt. Men när det slutliga fredsavtalet erbjöds sade Arafat nej, och startade en terrorintifada år 2000. Därmed tvingades israelerna in igen, för att stoppa de dagliga självmordsmassakrerna mot israeler.

4. Under de senaste 18 månaderna, sedan Hamaskriget mot Israel från Gaza, har den Palestinska Myndigheten vägrat att fredsförhandla. Därmed har "ockupationen" tvingats fortgå.

5. Även om Israel sluter fred med Palestinska Myndigheten på Västbanken så återstår Hamas i Gaza, som inte vill ha fred. Därmed kan inte Gazasituationen lösas. Endast palestinierna själva har makten att välja fred. Och då skulle de få det samma dag, men Hamas och alla de palestinier som röstade på denna rasistiska terrorgrupp gör den saken omöjlig. Än så länge.


Av alla dessa skäl är det rent barnsligt att sitta och säga att "ockupationen" gör "motstånd" berättigat. Vad det handlar om är "motstånd" mot fred.

Och jag är säker på att du inte stödjer Israels "motstånd" mot palestinsk terrorism, och "motstånd" mot hoten från Iran och Hizbollah i Libanon.