tisdag 25 maj 2010

Vänsterpartiet föreslår sänkta arvoden i Linköping

Vänsterpartiet röstade idag för att man skulle sänka arvoden till politiker kommande mandatperiod i Linköping. Inget annat parti röstade för denna förändring utan gick gemensamt på linjen om fortsatt höga arvoden. Vänsterpartiet försökte hitta en kompromiss där vi föreslog att ett heltidsarvode skulle vara 46 000 kr per månad vilket fortfarande är väldigt mycket pengar. Dock är det en sänkning med 12 300 kr jämfört med det förslag som de andra partierna röstade igenom.

Inga kommentarer: