måndag 24 maj 2010

Alliansen sviker kvinnorna

Att KD inte gillar jämställdhet skrev jag om lite kort om igår. I en ny rapport kan man nog säga att KD inte är ensamma i regeringen. De ekonomiska reformer (skattesänkningar, försämringar i socialförsäkringar och så vidare) som regeringen genomfört har gynnat män kraftigt. Inkomstgapet mellan män och kvinnor har ökat med mer än 1000 kr de senaste åren. Det hade inte behövt bli så. Om regeringen inte velat. Nu vill de öka klyftorna i samhället så man får väl anta att de är nöjda.

Det rödgröna samarbetet har tagit fram en rapport där man bland annat presenterar följande:
• Jobbskatteavdraget har ökat inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Regeringens samlade skattepolitik har gynnat gruppen män som fått mer än kvinnorna.
• Neddragningar inom kommunala omsorgstjänster drabbar i betydligt högre grad kvinnor än män, som anhöriga, anställda och vårdtagare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 4 mars var det 27 000 färre kvinnor anställda i den kommunala sektorn 2009 jämfört med 2008.
• Nedmonteringen av de gemensamma trygghetssystemen som a-kassa och socialförsäkring drabbar i högre grad kvinnor än män.
• Vårdnadsbidraget ökar skillnaderna i ansvar och kontakt med barnen mellan män och kvinnor. I Stockholms togs mer än 90 procent av vårdnadsbidraget ut av kvinnor.
• Jämställdhetsbonusen har blivit ett fiasko. Försäkringskassan har visat att den inte har någon effekt på fördelningen av föräldradagarna mellan kvinnor och män.
• Avdraget för hushållsnära tjänster har inte på något sätt motverkat problemen med den ojämlika fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män, utan cementerar snarare den rådande ordningen.
• Arbetsgivare med färre än 25 anställda slipper göra jämställdhetsplaner. Större företag behöver bara göra det var tredje år sedan regeringens förslag om ny diskrimineringslag trädde i kraft.


DN,

Inga kommentarer: