fredag 7 maj 2010

Vänsterpartiets högersväng

Har vänsterpartiet svängt till höger de senaste åren. Det hävdar SVD i en artikel idag. Det är ju en fråga som man kan svara både ja och nej på. I program och egen politik uppfattar jag det som att vänsterpartiet inte på något avgörande sätt har förflyttat sig åt varken höger eller vänster. Vänsterpartiet har en stabil politisk grund som högst troligen inte heller kommer att ändras de närmaste åren. Programmatiskt ligger partilinjen fast.
Innehållet i dagspolitiken har inte heller genomgått avgörande förändringar som jag uppfattar det. Dock har det skett och pågår en förskjutning i vilken retorik vi använder och hur vår politik presenteras. Vi väljer kanske andra typer av frågor och har som ambition att driva en politik som ligger närmare medborgarna som i högre utsträckning också ska vara med och forma vårt arbete. Men det är ju inte en högersväng lika lite som de "nya" moderaterna har gjort en vänstersväng.
Det som främst kommer fram i SVDs artikel är en rad frågor som är inkluderade i de uppgörelser som har presenterats mellan vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna. Här finns det definitivt frågor som man skulle kunna hävda är rejäla högersvängar i politiken. Inte minst handlar det om de alldeles för låga skatter och lite tunna satsningar på vissa områden. Vänsterpartiet hade mer än gärna sett en mer offensiv politik här.
Det som man också måste värdera i sammanhanget är ju då hur politiken har formats utifrån de andra samarbetspartiernas politik. Det som då enligt min mening är det mest slående är miljöpartiets kraftiga vänstergir. Det finns en lång rad för miljöpartiet grundläggande frågor som de gett efter på. Ett sådant exempel är ju deras idé om grundtrygghet där de helt har lagt ner vapnen. Socialdemokraterna har ju också förflyttat sig till vänster inom flera områden. Inte minst inom utrikespolitiken där en rödgrön regering med största sannolikhet kommer att föra en radikalare utrikespolitik än vad Sverige någonsin gjort tidigare.
Så har vänsterpartiet svängt höger. Jag menar att vi inte i grunden har gjort det. Det är ju inte heller så att vi har bytt åsikt i de frågor som vi inte nått ända fram i förhandlingarna. Vi menar ju fortfarande att det behövs ytterligare skattehöjningar och att vi behöver en hårdare ställning mot Nato. Sedan återstår det att se hur vi som parti lyckas att ingå i en regering och behålla vår egen politik och inte göra regeringens politik till vår egen. Om så sker kommer vänsterpartiet definitivt att göra en högersväng som kommer att medföra att hela partiets existens kommer att kunna ifrågasättas. Och det med rätta. Vi behöver inte ett socialdemokratiskt parti till.

SVD, Alltid rött alltid rätt, Jonas Sjöstedt, Intressant?, Rödgrön,

Inga kommentarer: