onsdag 5 maj 2010

Återigen får nej-sidan rätt - EMU fungerar inte

Utvecklingen i Grekland visar ju tydligt att EMU inte är en särdeles god ide. För det som sker där och som dessutom kan vara på gång i andra länder är ju just det som vi på nej-sidan i folkomröstningen hävdade. EU är ett för stort och inom sig för olikt för att kunna ha en valuta och en gemensam penningpolitik.
Folkpartiet vill ju ändå hålla kvar vid sin positiva hållning. Deras talesperson uttalar sig i SVD:
– I slutändan tror jag att krisen kommer att leda till att det blir nödvändigt med en större samordning av finanspolitiken. Det kanske tar ett par år, men det kommer att leda till en överstatlighet på finansområdet, säger folkpartiets Carl Hamilton.
Deras lösning är alltså ännu mer av samma sak som nu visar sig gå åt skogen.
KD vill också att Sverige ska gå med i EMU. Deras hållning är dock att man först ska utreda frågan igen men ändå sedan gå med. Lite märklig hållning.
De flesta saker som vi på nejsidan hävdade inför folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU 1994 har ju slagit in. Även om ja-sägarna hävdade att allt var påhitt så blev det ju så. Detsamma visar sig ju nu med EMU-frågan. DÅ kanske även ja-sägarna andas ut i hemlighet och tackar oss som sa nej. Det är bara folkpartiet som inte har vett nog att se verkligheten.

SVD, DN, Aftonbladet, Rödgrön, Intressant?

Inga kommentarer: