fredag 7 maj 2010

Konfliktfrågor på kongressen?

Dagens nyheter har nu också skrivit om kongressen och lyfter fram några frågor som kommer att diskuteras. Det handlar om miljö och 6-timmars arbetsdag. Två frågor som fortfarande är viktiga men som inte har prioriterats i valrörelsen av partistyrelsen. Dock har ju partiet inte på något sätt sagt att vi ändrat åsikt eller att frågorna skulle vara mindre viktiga. Det lär dock bli en spännande debatt kring dessa frågor.
Det som är noterbart i DN-artikeln är att man fortfarande väljer att ta upp interna stridigheter som var i vänsterpartiet för över fyra år sedan. Som vanligt har massmedia inte heller någon ambition att återge det hela på något så när korrekt sätt. DN skriver:
Den pragmatiska högerflygeln är nästan utraderad och dess nätverk Vägval Vänster är nedlagt sedan ett år. Trots det har identitetsskiftet varit relativt konfliktfritt.

Den pragmatiska högerflygel man pratar om finns ju kvar, även om jag definitivt inte skulle använda den typen av terminologi då den är direkt felaktig. Några har ju lämnat. Det som har skett under de år som gått är ju att mycket av det som man från den så kallade högern var missnöjd med har fått tillgodosett.
Det gäller till exempel närmandet till socialdemokratin med samarbetet liksom att politikens form och utformning har förändrats. Politiken ligger närmare vardagen. Dock har ju detta skett i en öppen demokratisk process där medlemmarna fått styra utvecklingen. Det är ju här den stora skillnaden är mot de som låg bakom "Vägval vänster". De arbetade ju fram hemliga planer på hur de skulle kunna få partiet att gå i en inriktning som medlemmarna inte ville. De ville med odemokratiska metoder förändra partiet. Det var det som var problemet, inte vad de hade för åsikter.
Detta passar ju inte in i den mediebild som etablerades för så många år sedan och nu lever kvar. Det är tragiskt att journalistiken inte kan lyfta sig lite ovanför den nivån.

Inga kommentarer: