lördag 8 maj 2010

Hur är det egentligen med högertrafiken inom vänstern

En lite genomgång av massmedias rapportering kring vänsterpartiets kongress i denna arla morgonstund.

Svenska dagbladets Göran Eriksson analyserar det som han menar är vänsterpartiets högersvängning. Hans analys är att vänsterpartiet har svängt till höger i politiken för att anpassa sig till regeringssamarbetet och att denna svängning var ungefär det som i medierna brukar kalla "förnyarna" ville ha för några år sedan.
Erikssons analys är ju inte av den värsta sorten som man ibland ser men det finns några grundläggande utgångspunkter som han har missat. Vänsterpartiet har i stort sett inte bytt politik i något område de senaste åren. Åtminstone inte på ett sätt som kan betraktas som högersväng. För det är ju ändå så att det som kommer ut ur förhandlingarna med S och MP inte blir vänsterpartiets politik. Det är ju enbart ett antal förslag där vi hittat gemensamma lösningar eller kompromisser kring avgörande frågor. Ingen skulle väl hävda att folkpartiet helt plötsligt gjort det kristdemokratiska vårdnadsbidraget till folkpartistisk politik bara för att de har en överenskommelse kring denna fråga.
De konkreta uppgörelserna som de rödgröna har gjort har ju oftare flyttat S och MP till vänster än V till höger om man kan använda sig av den terminologin om förhandlingsresultaten.
Det är ju också här som Erikssons analys av de så kallade förnyarna kring vägval vänster som inte fick stöd för sin politiska linje också faller lite. Vänsterpartiet har ju inte ändrats så mycket sakpolitiskt som de hade önskat däremot har ju samarbetet nått dit som de önskade liksom att partiets profil och retorik också förändrats. Den stora skillnaden är att denna förändring har skett i en öppen demokratisk process där medlemmar och kongresser beslutat om inriktningen. Inte på hemliga möten och med odemokratiska metoder som en mindre grupp personer planerade.
Så kontentan är ju att vänsterpartiet inte på något avgörande sätt har gjort en högersväng i sin egen politik. Däremot har flera förslag i gemensamma uppgörelser på vissa punkter skiljt sig ganska mycket från vänsterpartiets egen politik. Dock har detta vägts upp av att vi har fått betydligt mer genomslag i andra frågor i samarbetet.

Inga kommentarer: