tisdag 4 maj 2010

Neuro 2010 i LinköpingJag deltog idag i en paneldiskussion arrangerad av Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR). Det var intressant och lärorikt. För om jag ska vara helt ärlig är det inte ett område som jag behärskar särskilt väl. Dock finns det efter debatten all anledning att fördjupa sig i dessa frågor. Det är uppenbart att det finns ett behov av ökad kunskap i den politiska ledningen/styrningen i landstinget vilket högst troligen också skulle visa på ett ökat behov av resurser.

Paneldiskussionen föregicks av en föreläsning om hälsoekonomi. Det var intressant och bra. Det är ju på många sätt en god del av ekonomin om man kan räkna på vilka positiva effekter som olika insatser får för samhällsekonomin som helhet. Dock får man ju aldrig fastna i att enbart kostnadsoptimera eller prioritera enbart de insatser och behandlingar som ger största möjliga ekonomiska utfall. Man kanske kan använda det som instrument för att välja mellan olika behandlingsmetoder. Dock inte som ett generellt verktyg. För oavsett samhällekonomiska konsekvenser så måste alla bedömningar inom vården ske efter behov och individuell prövning. Annars går vi ifrån grundläggande principer som jag verkligen inte vill rucka på.

Inga kommentarer: