lördag 15 maj 2010

Riskerar de rödgröna att splittras?

Expressen rapporterar om att det finns ett svagt förtroende för att det rödgröna samarbetet ska kunna hålla ihop i längden. Det får man nog tolka som att borgarna tillsammans med massmedierna har lyckats bra med sina försök att skapa en bild av oppositionen som ett icke trovärdigt alternativ. För verkligheten stämmer ju inte överens med det som de hävdar.
Är det några som har uppvisat goda möjligheter till samarbete under längre tider är det just S, V och MP. Under ett antal år lades ju 16 gemensamma budgetar (tror jag det var). Det skedde dessutom under betydligt sämre förhållanden än de som nu råder. Så av de skälen finns det knappast fog för påståendet om att samarbetet inte skulle fungera. Dessutom har det nuvarande samarbetet gett betydligt bättre politiska resultat för alla parter vilken ännu mer talar för att det kommer att hålla.
Vid sidan av detta kommer borgarna att försöka fokusera på att angripa de rödgröna för sin ovana att regera. Men om Reinfeldt och co ska vara helt ärliga så är ju inte de heller så vana vid det. Än mindre var de ju det vid förra valet. Eller är det på grund av deras regeringsovana som de skött allting så dåligt?

2 kommentarer:

Wonder Warthog sa...

Så jävla svindum undersökning. Den visar att finns lite - en kanske sund - skepticism bland rödgröna väljare och att borgerliga väljare tror/önskar att samarbetet kommer att kraja. Vad blir nästa undersökning? Om Lasse kommer att ha samma frippa som Maud?

Emil sa...

:-)