söndag 21 februari 2010

Vi behöver en offentlig läkemedelsforskning och produktion

Några socialdemokrater skriver idag på SVDs brännpunkt att regeringen måste ta ansvar för att se till att läkemedelsforskningen inte försvinner ut ur Sverige. Det låter ju bra. Det är viktigt och bra med forskning på hög nivå i Sverige. Detta gäller inte minst inom läkemedelsindustrin som är en framtidsbransch.
Det finns dock en rad avgörande problem med den privata läkemedelsindustrin. Den satsar ju i stort sett bara på forskning som ska generera så stora vinster som möjligt. Det gör ju att framtidens behov av läkemedel inte har så mycket med vad man forskar kring att göra. Det skulle därför behövas en helt annan satsning på läkemedelsforskning är att bara satsa på de privata internationella jättarna.
Sverige behöver en offentlig läkemedelsforskning som ser till att ta fram mediciner som till låga kostnader kan göra stor nytta. Ett bra exempel på en nationell läkemedelsindustri som vi skulle behöva bygga upp i offentlig regi är en vaccinframställningsfabrik. Den katastrofala situation som vi ställdes inför när det gällde svininfluensan vid den svenska vaccineringen visade sig vara en såväl dyr som osäker situation där det aktuella läkemedelsbolaget har tjänat grova pengar på. Vidare behöver vi även en bred satsning på grundforskning där fokus kan ligga på verklige problem som antibiotikaresistens och de breda folksjukdomarna. Detta skulle också skapa goda förutsättningar för en privat läkemedelsindustri att göra framsteg och inte minst kunna rekrytera kompetent personal.
Den svenska historien har ju gång på gång visat att ett livskraftigt näringsliv sällan växer fram utan att det offentliga på ett eller annat sätt har finansierat detta. Så om vi vill ha en läkemedelsindustri i framtiden så måste staten ta sitt ansvar och starta egna fabriker. Det är bra för alla!

Intressant?

Inga kommentarer: