torsdag 11 februari 2010

Är det dags för lagstiftat sprututbyte över hela landet?

Debatten om sprututbytesprogram fortsätter. I dagens SVD går Läkaren Martin Kåberg ut med en hård kritik av Moderaternas nej till sprututbyte i Stockholm. Kåberg hänvisar till forskningen inom området:

Den visar bland annat att sprutbyten har en hiv-preventiv effekt, inte leder till någon nyrekrytering i missbruk samt att konsumtionen av illegala substanser inte ökar, vare sig på individ- eller samhällsnivå. Vidare rekommenderar organisationer som WHO och FN sprutbyte baserat på just vetenskapliga evidens.


Frågan om sprutbyte kan man även aktualisera utifrån en artikel i dagens GP. Här har man nu upptäckt att Hepatit B sprider sig snabbt bland missbrukarna i Göteborg vilket kopplas samman med bland annat bruket av smutsiga sprutor. Detta är en smittspridning som antagligen aldrig uppstått om det funnits rena sprutor att tillgå.

Den moderata hållningen är omänsklig och oförsvarbar. Man moraliserar och förenklar utan att se till att det här handlar om människor som drabbas hårt av sjukdomar som gör det än svårare för dem att ta sig ur sin missbrukande situation. De blir dessutom potentiella risker för andra människor.

Hälso- och sjukvården har här en viktig uppgift att fylla. Man ska förebygga, lindra och bota sjukdom när det är möjligt. Inte jaga missbrukare. Det leder enbart till än värre situation.

Det är faktiskt helt omöjligt att se varför sprututbyte skulle vara ett kontroversiellt förslag. Det kanske skulle vara dags för lagstiftning om ett obligatoriskt sprututbytesprogram över hela riket…

Alliansfritt sverige skriver också.

Inga kommentarer: