måndag 1 februari 2010

Borgarnas medvetna lögner

I den politiska debatten blir det ibland så uppenbart att de borgerliga partierna saknar alla rimliga former av heder och sans. Man drar sig sällan för att förvränga och ljuga kring såväl fakta som sin egen och andras politik. Det sker förvissa även från andra partierna också men helt subjektivt menar jag att borgarna är värst på detta.

Alliansfritt Sverige, en utmärkt blogg, responderar på Reinfeldts utspel om sysselsättningen i gårdagens partiledardebatt. De skriver

I gårdagens partiledardebatt påstod statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att 100.000 fler var sysselsatta idag än under hösten 2006. Förutom att det är intellektuellt ohederligt att mäta sysselsättning i absoluta tal utan att räkna in att folkmängden ökat med 200.000 så är det till råga på allt inte sant.

Enligt Statistiska Centralbyråns statistikdatabas var antalet sysselsatta i september 2006 4.439.800 och i december 2009 var samma siffra 4.451.600, alltså en ökning med 11.800, inte 100.000. Dessutom faller det inom felmarginalen, så det går egentligen inte att uttala sig.

Däremot kan man med säkerhet säga att antalet arbetslösa har ökat med 100.000, eller 2,5 procentenheter.


De hänvisar också till Viktor Tullgren som har räknar lite mer noga på Reinfeldts exempel. Även det läsvärt.

Valåret har bara börjat och vi kan nog vara riktigt säkra på att vi går en lång och smutsigare valrörelse tillmötes än på mycket länge. Griniga Fredrik kommer bli allt grinigare, Maud kommer bli än mer ettrig, majoren kommer bli allt extremare och guds sändebud allt mer konservativ. Frågan är då om vi på den andra sidan kommer kunna hålla emot utvecklingen.

2 kommentarer:

Marcus , Likvidvänster sa...

Tyvärr tror jag inte detta kommer uppmärksammas särskilt mycket i borgerlig media.

Emil sa...

Det är nog en helt korrekt notering. Ponera att det vore att vänstersidan for med denna typ av osanningar...