torsdag 11 februari 2010

Moderaterna gör tandvården dyrare

Moderaterna och de andra borgerliga partierna i Landstinget i Östergötland har medvetet arbetat för att höja avgifterna till tandvården sedan det senaste valet. Utan att i sak motivera särskilt mycket har de ändrat principerna för vilka kostnader som man ska betala ur egen ficka för folktandvården. Den princip som vänsterpartiet tidigare har drivit igenom har byggt på att prissättningen i Östergötland ska vara bland de lägsta i landet. Denna frångick borgarna och ville att kostnaderna skulle ligga på ett genomsnitt, vilket då är en medveten fördyring utan att det krävs av ekonomiska skäl.

Att hålla låga kostnader i folktandvården är ju bra men det är långt ifrån tillräckligt. Vänsterpartiets uppfattning är att tandvården ska betraktas som en del av kroppen och ingå i den vanliga hälso- och sjukvården. Därför är det också glädjande att socialdemokraterna nu börjat vakna i denna fråga och föreslår förbättringar. Utifrån en debattartikel i dagens Aftonbladet kan vi förvänta oss att en rödgrön regering kan bidra till en bättre tandpolitik som ger en bättre tandhälsa i framtiden.

Inga kommentarer: