torsdag 4 februari 2010

Tack Timbro!

Deltog igår som åhörare på ett seminarium om Vårdval arrangerat av Timbro och Vårdföretagarna. Det var en liten men intressant tillställning där det blev mycket tydlgit om vad förändringarna och privatiseringarna inom hälso- och sjukvården handlar om. Grunden för arrangemanget uppfattade jag som en utgångspunkt för att påverka landstinget i Östergötland att förändra sin konstruktion för vårdval inom primärvården som den borgerliga regeringen tvingat fram.

För även om vårdvalsmodeller som leder till stora privatiseringar runt om i landet så har landstinget i Östergötland en mindre orimlig modell än på andra håll. Här har man faktiskt arbetat för att behålla ett större uppdrag där medborgarens behov mer sätts i centrum. Detta gör att primärvården även i framtiden kommer att bestå i sammanhållna vårdcentraler med bredare kompetens än vad man fått i t.ex. Stockholm.

Detta menade de olika deltagarna i seminariet var dåligt då det försvårade för de privata att etablera sig då det krävde stora investeringar och medförde en viss risk. Vad de efterfrågade var färre krav på verksamheten samt att de skulle bli garanterade en viss mängd patienter som skulle generera inkomster.

Företrädare för ett privat företag satt dessutom och beklagade sig över att när de hade försökt att etablera sig i en av de mindre kommunerna så hade de fått för sjuka patienter och det gick ju inte att bedriva någon verksamhet då, dvs. att det inte gick att tjäna pengar.

Widar Andersson från Folkbladet rapporterade på ledarplats idag från mötet. Lite oklart varför han anser att man ska gå företagarna till mötes men annars några intressanta noteringar.

Det är alltid intressant att hamna i sammanhang där utgångspunkten är radikalt annorlunda än i vanliga fall. Här var det de privata vårdgivarna som till stor del pratade med varandra och försökte påverka den politiska ledningen till förändringar. För min egen del blev jag dock enbart än mer övertygad om att privatisering av vården är någonting som leder till försämringar, såväl på kort som på lång sikt. Så jag får väl passa på att tacka Timbro för att ni så tydligt stärkte mig i uppfattningen om att den svenska hälso- och sjukvården även i framtiden ska bedrivas i offentlig regi.

2 kommentarer:

Marcus , Likvidvänster sa...

Att de inte vill ha sjuka patienter är bara det ett tecken på att människors hälsa inte skall hamna i konflikt med kortsiktig sjukvårdsindustri.

Emil sa...

så är det ju. Ersättningssytemen som de borgerliga genomfört som ska ersätta de privata vårdgivarna bygger ju på en form av "listning". Här får man betalt utifrån hur många som har listat sig och de listade som man tjänar pengar på är ju de som är unga och friska och som sällan besöker vården. Gamla och sjuka är ju dyra i drift och dåligt för lönsamheten.