tisdag 16 februari 2010

Personval leder till fusk

Politikens värld är hård. Inte minst när valtider närmar sig. Uppståndelsen kring moderaternas valfusk i Stockholm har följts av fusk i Piratpartiet och inom Centerpartiet. I Östergötland drabbades socialdemokraterna av stora interna problem när det uppdagades att deras valkonferens inte hade följt stadgarna och var då tvungen att göras om.

Listan på denna typ av oriktiga inslag i politiken kan göras lång. Att gå in och jobba politiskt kräver ofta hårda arbetsinsatser och de som vill ta sig fram kan ibland få vassa armbågar och det drabbar många andra. Klimatet har nog alltid varit hårt men utvecklingen går mot allt hårdare motsättningar inom politiken. Skälen är flera.

1. Ökat personval
Det ökade inslag av personval genererar att sätta fokus på person och inte på politik. Det gör att fokus i långt mycket mer handlar just om person och inte om politik. Man anpassar sig efter den mediala logiken som fokuserar mer på personlig konflikt än på politiska motsättningar. Personval har ju blivit än tydligare internt då allt fler hänger sig åt att avgöra sina listor med hjälp av provval. Här är det avgörande med rätt kontakter med rätt grupper samt att man är synlig i partiet. Kompetens och kunnande premieras lågt.

2. Mera pengar
Att ta politiska uppdrag på heltid har blivit allt mer lukrativt. Detta ökar intresset och skapar oanade incitament för människor att vilja ta sig fram på andras bekostnad.

3. Slutna strukturer
Partierna är förhållandevis slutna strukturer där man enkelt med rätt små resurser kan styra en intern valprocess om man har ambitioner och vänner. Provval i partierna handlar till största delen att mobilisera sina vänner att rösta då det allt som oftast är så få som röstar. I ett mindre parti kan det räcka att få tio extra att rösta på en viss person i ett provval för att helt ändra slutresultatet.

Det finns inte några bra lösningar på detta problem. Konflikter och motsättningar kommer alltid att finnas när det gäller att besluta om positioner inom politiken. Dock är min klara uppfattning av provval inte är rätt väg att gå. Vi i vänsterpartiet arbetar traditionellt sett med en demokratiskt utsedd valberedning som tar in nomineringar och bereder ett förslag som ska ta breda hänsyn både vad gäller person och politik. De presenterar sedan ett förslag som medlemmarna får ta ställning till via omröstning. Det ger nog både resultat i kompetens samtidigt som det gör politiken något mänskligare.

Aftonbladet, DN, Jinge, Svensson, Alliansfritt Sverige, Röda Malmö, Ett hjärta rött, AB ledare och intressant?

Inga kommentarer: