onsdag 10 februari 2010

När blir munnen en del av kroppen?

Nog är det väl dags att börja betrakta munnen som en del av övriga kroppen och inkludera tandvården i den "normala" hälso- och sjukvården. Det system vi har idag är dyrt och gynnar en massa privata tandläkare samtidigt som vi ser hur allt för många har en riktigt usel tandhälsa.

Det tandvårdsmarknad vi har idag är verkligen en marknad som borgarna eftersträvar även inom övrig sjukvård. Hägglund hade ju för inte så länge sedan ett uttalande att man kunde spara hundralappar om man bara letade lite och jämförde tandläkarna. Det intressanta är dock att kvällens uppdrag granskning visade på att just de tandläkare som är billiga erbjuder en sämre kvallitet i sin tandvård. Så det är ju uppenbart att samma princip gäller inom tandvårdsmarknaden som andra marknader. Man får det man betalar för och det tycker regeringen är bra.

Det hela blir ju inte bättre när Aftonbladet avslöjar hur försäkringskassan via felaktiga utbetalningar gödslat pengar över privata tandläkare. Är det troligt att regeringen kommer att agera? Knappast.

Vänsterpartiet har länge drivit kravet på att tandvården ska inkluderas under högkostnadsskyddet. Det skulle leda till minskat männskligt lidande och ekonomiska besparingar på sikt om man kunde få ett välfungerande förebyggande arbete med människors tandhälsa.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Emil, du ljuger eller är okunnig när du påstår att tandvårdsförsäkringen gynnar privattandläkarna. De flesta tandläkare, både privata och landstingsanställda, är mycket missnöjda med hur tandvårdsförsäkringen fungerar. Den har ökat den administrativa bördan hos tandläkarna något enormt. Jag vill dessutom påpeka för dig att de felaktiga utbetalningarna inte hamnar i tandläkarnas fickor utan har gett patienter billigare tandvård än vad de egentligen hade rätt till. Tandläkaren blir återbetalningsskyldig till F-kassan och har får inte kräva patienten på pengarna. Det medför att tandläkaren går back på behandlingen.
Jag tror inte du tänkt igenom dina tankar angående tandvård, vård och kostnader ordentligt.

Marcus , Likvidvänster sa...

Anonym : Ajajajdå då antar jag att du inte blir gladare av min lilla måddbashing efter kvällens Uppdrag Granskning ?

http://marcuslikvid.blogspot.com/2010/02/harligt-moud.html

De fattigaste drabbas hårdast av nuvarande totalhavererade tandvårdsmarknad. Folk har helt enkelt inte råd.

Emil sa...

konstriuktionen på den nya tandvårdsförsäkringen har gynnat de privata tandläkarna då det skapar incitament att genomföra dyra behandlingar då det ökar möjligheten att få betalt av staten för dessa utan att det drabbar patienten. Detta leder till ett system som varken sätter behoven i centrum eller är ekonomiskt hållbart. För mig är det en absolut hållning att tandvården borde ingå i den övriga hälso- och sjukvården. Det finns ingen anledning att inte ha det så.

Anonym sa...

Själva meningen med reformen är just att patienterna ska ha råd att få en dyrare och bättre och mer omfattande vård. Det tycker du väl ändå är bra. Hur vården betalas har ingen betydelse för tandläkarna. Det är ju inte så att den blir gratis ifall den skulle finansieras tillsammans med övrig sjukvård. Däremot torde väl en våldsam ökning av vårdkonsumtionen tillstöta om patienterna inte får betala en del själv. Det såg vi ju tydligt redan med det gammla 65+systemet.

Emil sa...

fast problemet med det nya systemet är ju att de privata tandläkarna har ett intresse av att hålla uppe priserna eftersom det ger dem möjlighet att få mer betalt för samma jobb

Anonym sa...

Oftast är det nog så att privattandläkarna anpassar sina priser efter vad folktandvården tar betalt och priserna är för de flesta ganska lika. Det nya systemet har ökat den adminsitrativa bördan för tandläkarna enormt. Vi kommer troligen därför se nödvändiga prishöjningar för att kompensera det produktionsbortfall som reformen givit upphov till.
SKI, svenskt kvalitetsindex visar att det finns ingen samhällstjänst som befolkningen är så nöjd med som just privattandvården.

Emil sa...

Vad gäller folktandvården så är det ju korrekt att den oftast sätter ribban på en ungefärlig nivå på kostnaderna. Men det finns ju en del ibland stora skillnader. Detta på större ingrepp. Vad gäller prissättningen så har ju de borgerliga partierna i Östergötland medvetet höjt avgifterna inom folktandvården utan att det varit motiverat av ekonmiska skäl utan att man helt enkelt velat att tandvården ska kosta mer se http://emilberg.blogspot.com/2010/02/moderaterna-gor-tandvarden-dyrare.html

Anonym sa...

Men så bra. Nu verkar vi vara överens om att det inte är privattandläkarna som har gynnats speciellt. Vi har fastslagit att det är patienterna som fått råd med mer vård och att priserna hos folktandvården och de privata är nästan lika.