onsdag 3 februari 2010

Vårdföretagarna värnar sina vinster

I dagens Folkbladet hade Vårdföretagarna en ovavligt korkad artikel som inte är upplagd på nätet. Men här kommer mitt svar som jag skickat in.

Vårdföretagarna missar medborgarnas behov?


I Folkbladet 3/2 kritiserar intresseorganisationen Vårdföretagarna landstingets system för vårdval som den borgerliga regeringen tvingat fram. Vårdföretagarna framför kritik då de menar att det system som införts är för omfattande och ställer för stora krav på dem som ska bedriva hälso- och sjukvård för östgötarna.

Den lösning som de presenterar är att banta ner uppgifterna som ska utföras och göra det möjligt för mindre enheter att etablera sig. Vad detta får för betydelse för medborgaren som söker sig till vården reflekterar inte vårdföretagarna över. För det är uppenbart att deras kritik mot systemet är att det finns för lite utrymme att som privat utförare kunna etablera sig i Östergötland och tjäna pengar på sin verksamhet. Det är vinsten på vården som är drivkraften för vårdföretagarna.

Vänsterpartiet har varit motståndare till att vårdvalet genomfördes. Vi menar att människor ska ha inflytande sin hälso- och sjukvård. Man ska ha rätt att välja vårdcentral och läkare. Dock har de nu gällande lagarna LOV och lagen om vårdval stora och avgörande brister. Dessa innebär bland annat fri etablering för företag inom välfärdsområdet och hindrar oss ifrån att bygga en primärvård som fokuserar på en god vård utifrån medborgarnas behov.

Fri etablering innebär att vårdföretagen att etablerar sig där de finner det mest lönsamt. Det leder till att utbudet av primärvårdsenheter blir lägre i mer kostnadskrävande områden. Det är oacceptabelt att marknadsmekanismer ska styra i en behovsstyrd verksamhet.

En demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård som ges efter behov är en grundläggande del av den svenska välfärden. Fri dragningsrätt på vårdens resurser leder till att en stor del av inflytandet över vården överlämnas till privata bolag. Det är medborgarna som ska ha makt och inflytande över sin vård, inte vårdgivarna som ska ha makt över medborgarna. Vi motsätter oss privata företags stora vinster på vår vällfärd.

Vänsterpartiet arbetar för att vi efter valet ska förändra hur vårdvalet är organiserat i Östergötland. Vi vill sätta fokus på att bygga en bred primärvård som är en aktiv del i närsamhället som möter människor utifrån deras behov. Det ska inte vara en marknadsplats för privata företag som jagar vinster på våra sjukdomar.

3 kommentarer:

Marcus , Likvidvänster sa...

Lite OF-Topic men du är säkert rätt man att svara på frågan, Jag har fått höra att äldreboendet/demensboendet som ligger vid Hjulsbro/Landeryd åter skall drivas av kommunen under ett år för att stora ombyggnader skall göras.

Sedan skall verksamheten med nya lokaler ut på upphandling och privata vårdbolag kan då vinna upphandlingen och driva verksamheten med nya lokaler som vi skattebetalare bekostat.

Ligger det någon sanning i detta ?
Jag kan ju ha både missuppfattat som fått felaktig information.

Fö. Mycket bra och engagerande blogg !

Emil sa...

jag vet faktiskt inte om det det stämmer, men jag skulle inte bli förvånad. Borgarna drar sig ju inte för denna typ av åtgärder. Ska försöka efterforska detta lite

Marcus , Likvidvänster sa...

Det vore ytterst tacksamt !