måndag 15 februari 2010

Stoppa utvisningar av Romer men gör även arbetet på hemmaplan

Den socialt mest utsatta gruppen i Europa är antagligen Romerna. De har alltid varit en folkgrupp som jagats och förtryckts. Det är dessutom ett förtryck som än idag tenderar att vara relativt socialt accepterat. I veckan uppmärksammades att en butik i Linköping dömts till skadestånd för att de vägrat några romska kvinnor att handla i affären. Det är bara ett exempel på den vardag som romerna möter i Sverige och övriga Europa varje dag.
Dagens ledare i Aftonbladet lyfter upp frågan. De skriver

Romerna är den mest utsatta minoritetsbefolk¬ningen i Europa. Enligt en undersökning som EU:s byrå för mänsk¬liga rättigheter gjort ligger romerna sämst till när det gäller utbildning, sysselsättning, sjukvård och boendestandard. Rom¬erna blir utsatta för hatbrott, flera länder har partier som bedriver ren hatpropaganda mot den romska befolkningen.
Och så finns det länder som Sverige, som i all tysthet skickar romerna till ett liv med trakasserier, fattigdom och sjukdom. Men det är de fega länderna.


Det är själklart att Sverige måste upphöra med att utvisa romer till andra länder där de har stor risk att leva i misär och förtryck. Dock måste även vi göra hemläxan själva. Hatet mot romer lever även här såväl från individer som samhälleliga institutioner. En folkgrupp som ständigt levt jagade och förtryckta måste få ett omfattande stöd för att klara av att bryta sig ur de bojor som historiens förtryck lagt på dem.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Bäste Emil, Sverige kan knappast låta alla flyktingar och asylsökande får permanent uppehållstillstånd. Som du kanske har noterat är det idag ingen väpnad konflikt på Balkan. Romer har ett dåligt rykte som etnisk grupp men knappast oförtjänst. Det finns en anledning till varför romerna i Europa är utsatta, de har överlag en ovilja att anpassa sig till vanligt socialt liv, romer trivs endast bland romer. Jag vet, det är en generalisering men det finns en tydlighet till detta i södra och östra Europa, ingen rök utan eld. Romer kommer aldrig att accepteras fullt ut i vårt moderna samhälle, ett konstaterande med befog.

Emil sa...

Vad gäller skäl att ge uppehållstillstånd så är det ju de facto inte ett krav på att det är en väpnad konflikt. Det kan ju finnas en rad andra anledningar. Sådana kan ju vara risk för förföljelse eller hot om våld. Detta stämmer ju väldigt väl in på den Romska gruppen i Europa. Det stämmer att den romska gruppen ofta lever utanför och vid sidan av samhället. Men frågan är ju om detta är någonting av naturen givet eller om det är ett resulötat av århundranden av förföljelse och förtryck från övriga samhället. Det är ju precis din inställning om att romer aldrig kommer att accepteras som gör att de just lever utanför. Min uppfattning att vi har en stor uppgift att ta tag i vad gäller att förbättra situationen för de romer som bor i Sverige men också hjälpa dem som söker sig hit. Allt annat är ju under vår värdighet.

Anonym sa...

Till Anomym! Är det någon som någonsin har snackat om att vi skall låta "alla flyktingar och asylsökande få PUT"? Du gör en riktig kullerbytta när du först säger att romer är ovilliga att anpassa sig och sedan att de aldrig kommer att accepteras. Nu råkar det också vara så att Sverige ratificerat europarådets konvention om nationella minoriteter. Det innebär särskilda skyldigheter från samhället att låta romer,samer, tornedalsfinnar och judar bevara sina språk och sin kultur. Vet du, att i Europa förföljer, fördriver, mördar man romer och bränner deras läger? De får ingen tillgång till vare sig jobb, riktiga bostäder eller utbildning på många ställen.I Sverige har de formellt rätt men det finns många utstötningsmekanismer. Sverige och Europa kritiserar gärna andra länder för att bryta mot mänskliga rättigheter. Att inte ge förföljda romer asyl är att bryta mot FN:s deklaration om mr.

Anonym sa...

Till Anomym! Är det någon som någonsin har snackat om att vi skall låta "alla flyktingar och asylsökande få PUT"? Du gör en riktig kullerbytta när du först säger att romer är ovilliga att anpassa sig och sedan att de aldrig kommer att accepteras. Nu råkar det också vara så att Sverige ratificerat europarådets konvention om nationella minoriteter. Det innebär särskilda skyldigheter från samhället att låta romer,samer, tornedalsfinnar och judar bevara sina språk och sin kultur. Vet du, att i Europa förföljer, fördriver, mördar man romer och bränner deras läger? De får ingen tillgång till vare sig jobb, riktiga bostäder eller utbildning på många ställen.I Sverige har de formellt rätt men det finns många utstötningsmekanismer. Sverige och Europa kritiserar gärna andra länder för att bryta mot mänskliga rättigheter. Att inte ge förföljda romer asyl är att bryta mot FN:s deklaration om mr.

Anonym sa...

Till anonym: Du är ganska blåögd. Jag antar att du bara läser vad Aftonbladet och Helle Klein skriver om människovärde, asyl, PUT, alla välkomna till Sverige och mycket annat. Vet du överhuvudtaget något om romerna i Europa, annat än vad du läser i vänstervridna Aftonbladet? Vet du något om den brottsstatistik romer står för i östeuropa? Innan du har en uppfattning om det bör du inte stå för en sned synpunkt.

Anonym sa...

Jag vet EXAKT vad jag talar om. Menar du att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Europarådet och Sveriges Rikes (sic!) lag är vänstervridna också? Du verkar drivas mer av hat och fördomar än av fakta.
Dessutom är jag brunögd.

Anonym sa...

Jag hatar ingen folkgrupp, har heller inga fördomar om t ex romer, faktum kvarstår att det finns statistik på vad denna etniska grupp står för i olika brott. Romer i östeuropa står för övervägande stor del brottslighet, jag antar att du inte vet något alls om detta. Du läser en insändare som du sväljer med hull och hår utan att se på det objektivt. Det är det enda jag reagerar på, denna enkelsidiga uppfattning. Har du ens varit bland romer i Italien, Ungern, Slovakien eller Rumänien? Skulle du ens våga besöka en by helt befolkad av romer, där tidigare ursprungsbefolkning har flyttat efter hot och våld av romer? Jag ger dig möjligheten att skapa dig en egen uppfattning på www.magyarnemzet.hu och http://www.hungarianambiance.com/ för att få en uppfattning om den verkliga och sanna bilden av romer i Ungern. Öppna ögonen och se båda sidorna av samma mynt innan du tar parti för ett folk du inte vet något om.

Emil sa...

ingen kan förneka att den sitiuation som romerna lever under är misserabel. Ingen kan heller förneka att detta är ett resultat av århundranden av förföljelse och förtryck. Detta medför givetvis att det kan finnas en ökad kriminalitet. Det finns ju ett extremt tydligt samband mellan socialt utsatta situaioneroch just kriminalitet. Men det finns ju absolut inte något samband till att man hör till en viss folkgrupp. "svenskar" som växer upp i socialt utsatta situationer är också i mycket högre grad kriminella, så det handlar ju de facto inte om att de är romer. Det är också det som jag menar med att vi måste göra här. Sverige måste dels se till att ge de romer som förföljs en fristad. Men vi måste också arbeta för att de ska inkluderas i det övriga samhället. Det handlar om arbete tillgång till skola och utbildning samt respekt för den romska kulturen. alla andra alternativ är otänkbara och enbart uttryck för rasistiska tankar och traditioner.

Anonym sa...

Du har helt rätt Emil, jag delar delvis din uppfattning om att det är systemets fel och år av förtryck som ligger bakom den mörka sidan av romers (och andra utsatta minoriteters) brottsstatistik och till viss del hopplösa tillvaro. Däremot blundas det alltid för övriga delar att historien. Det skulle krävas mer verklighetsanpassade artiklar och reportage om i detta fall romer. De har en mörkare sida som aldrig redovisas av svenska krönikörer, därför angav jag två källor som ett stöd för mina inlägg. Jag har släkt och vänner som lever med och bland romer, jag vill därför inte överdriva eller i för stor mån generalisera bilden av romerna, däremot välkomnar jag alltid en obunden och öppen dialog och redovisning av i detta fall romerna. Jag vill också tacka för att jag har givits denna möjlighet att ventilera och redovisa min åsikt demokratiskt.

Emil sa...

Vad gäller att hänvisa till exemplet Ungern så hade tidnigen Expo en intressant artikel i december som visar på dels situationen för romer men också situationen för de som arbetar för deras mänskiga rättigheter.
Läs och begrunda.
http://www.expo.se/2009/48_2950.html

Anonym sa...

Jag har läst och begrundat den länk du hänvisar till som tidningen Expo publicerade i december. Expo är en vänstertidning och artikeln är ensidig och vinklad till romernas fördel. Magyar Gárda utpekas som en nazistisk paramilitär organisation, fotona i artikeln är medveten mörka och skrämmande. Det hade förstås varit intressant om reportern hade valt att intervjua icke-romska bybor, lokal polis eller Magyar Gárda-anhängare för att balansera upp reportaget. Trots de konflikter med dödlig utgång för romer i Ungern har ingen koppling kunnat göras till Magyar Gárda som heller inte har kunnat kopplas till annat än just demonstrationer utan våld. Läget för romerna är förstås fortsatt spänt, frågan är vad regeringsskiftet i april kommer att innebära för dem när högern (Fidesz) kommer till makten.