tisdag 2 februari 2010

En radikalare bostadspolitik!

Idag presenterade den Rödgröna oppositionen en gemensam inriktning på bostadspolitiken för kommande framtid. Vi hade en diskussion kring denna i helgen på partistyrelsen och man kan utan tvekan påstå att detta är en framgång. Vi kommer för första gången på mycket länge få en bostadspolitik som faktiskt leder till förbättringar.

Den allmänna uppfattningen inom vänsterpartiet har nog länge varit en berättigad skepsis till vad som skulle bli möjligt att få igenom i förhandlingarna med S och MP. Dock så är det nog min uppfattning att än så länge ser det förvånansvärt bra ut. Det regeringsalternativ som nu formeras kan bli ett alternativ som faktiskt skapar förutsättningar för ett rättvisare och jämlikare Sverige. Dock är vi inte där ännu.

För att läsa den bostadspolitiska uppgörelsen så finns den på den gemensamma bloggen Rödgrön. Andra som har kommenterat den är bland annat Joakim Hörsing och Mats Berglund.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är det för radikalt med er bostadspolitik om ni inte vågar ta den verkliga fajten som krävs nu för att rädda 3 miljoner hyresgäster från "förhandlade marknadshyror"? Ni måste veta att regeringen just nu gör lagrådsremiss för att ta bort allmännyttans självkostnadsprincip och dess hyresledande roll. Utan dessa lagskydd blir hyresgästerna helt maktlösa i förhandlingarna. Hyresgäster kan inte stejka. Hyrorna kan i förhandlingarna saxas upp till marknadshyresnivå inom mindre än tio år. Det kan bli 30-100 % hyreshöjningar i tillväxtområdena. Pensionärerna s sänkta pensioner är peanuts jämfört med de ekonomiska påfrestningar som väntar när hyrorna marknadsanpassas. Detta finns det inte ett ord om i de rödgrönas bostaspolitiska program. Sätt er in i frågan. Kräv en ordentlig objektiv utredning av sociala och ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna innan en proposition läggs till riksdagen. Annars är ert "Nej till marknadshyror bara tomt prat".
Kommer ni att göra något innan det är för sent, dvs innan den 23:e mars när regeringen väntas komma med sin prop.?
Margareta Friman-Scharin
Ordf. i Hyresgästernas Boendetrygghet

Emil sa...

Ursäkta att jag dröjt med detta svar. Behövde undersöka frågan lite...

Vänsterpartiet vill ha en stark allmännytta som drivs utan vinstintresse. Vi värnar allmännyttans hyresledande roll och vill se ett system baserat på självkostnads- och brukvärdesprincipen. Vi vill se ett starkare hyrestak och ett starkt besittningsskydd och värnar kollektivt förförhandlade hyror. Vi vill alltså se en kompleterande skyddslagstiftning för att hålla nere hyrorna.

De två andra oppositionspartierna delar inte synen på allmännyttans hyresnormerande roll utan har förbehållslöst ställt sig bakom den överenskommelse som parterna på bostadsmarknaden ingått. Den uppgörelse som gjorts mellan S, V och MP om bostadspolitiken omfattar därför inte denna fråga. Vänsterpartiet har därför fortsatt vår självständiga syn och kommer att driva på för denna inriktning i processen framöver liksom i Vänsterpartiets motion på regeringens proposition.