måndag 22 februari 2010

Östergötland for Ohly!


Kvällens distriksstyrelsemöte i Norrköping diskuterade nomineringar till kongressen. Flera namn diskuterades fram och tillbaka. Diskussionen gick kring hur vi skulle arbeta för att få fram fler kvinnliga representanter på ledande nivå från partidistriktet. Patriarkatet har sina fästen även inom partiet.
Partidistriktet var dock helt eniga om att nominera Lars Ohly till partiledare. Föga förvånande nominering, men väldigt bra. Lasse har ett starkt stöd ute i partiet och det känns ju bra inför kommande utmaningar.

Inga kommentarer: