söndag 21 februari 2010

KD och kristendomsundervisningen -båda hör till historien

Kristdemokraterna drar nu ut till strid för att lyfta fram kristendomen i den svenska skolan. Skolverket har skickat ut en remiss där man föreslår en justering av hur skolan ska undervisa inom ämnet religion. Här menar KD på Brännpunkt i dagens SVD att kristendomen ska ha en särställning. Man ser med fasa på att andra religioner ska få ta större plats inom ämnet liksom att man djupt motsätter sig att undervisningen bland annat ska inriktas på att diskutera hur samhällsförändringarna påverkat kristendomen och andra religioner.
Nej, KD verkar tycka att det var bättre förr. Då var det inte något tjafs om andra religioner utan då hette ämnet Kristendomsundervisning. Skoldagen började med att man sjön Vår gud är oss en vänlig borg. Inte heller fanns det hundratusentals muslimer eller andra stora religioner i landet. Kyrkan och staten var ett. Det var tider det för kristdemokraterna.
Man kan ju alltid hoppas att tidens förändringar gör att Kristdemokraterna liksom kristendomsundervisningen blir ett vagt minne av en historia som varit och som vi inte vill återvända till.

SVD, Högbergs tankar, Röda Berget, Johan Westerholm Intressant Linköping

Inga kommentarer: