tisdag 9 februari 2010

Hägglunds jakt på vårdpersonal leder till sämre sjukvård

Kvaliteten i vården kommer knappast bli bättre för att minister Hägglund hotar med ytterligare straff inom vården. Det är förvisso sant att det är ett stort problem inom vården med att så många drabbas av skador och dödsfall inom vården. Jag uppmärksammade detta för någon vecka här på min blogg. Lösningen är dock knappast att jaga en redan jagad personal.

Den svenska vården har länge varit utsatt för nedskärningar, rationaliseringar och ett allt mer uppskruvat tempo. Det har dessutom inte blivit bättre av konkurrensutsättning och privatiseringar där man i än högre utsträckning jagar personalen att prestera med på kortare tid.

Vården behöver mer resurser men det behövs också göras mer för att öka kvaliteten. Bara det faktum att det finns mycket stora skillnader i vilken vård man får utifrån klasstillhörighet. Högavlönade och välutbildade får nyare mediciner och bättre vård än de med låga inkomster och låg utbildning även när de har samma sjukdomar. Detta är en av vårdens stora utmaningar.

Hörsing och Alliansfritt Sverige skriver också.

Inga kommentarer: