lördag 27 februari 2010

Barnen drabbas hårdare av orättvisorna

Som småbarnsförälder blir det allt oftare som man inser hur hårt orättvisorna i samhället slår mot barnen. Pengar är idag en allt mer avgörande faktor i barnens uppväxt. Det är ju inte så att man per definition skulle få en dålig uppväxt med fattiga föräldrar men utrymmet för att uppleva nya saker, delta i idrotts- och kulturliv är starkt begränsande.
Min son, nu 7 år, har testat på fotboll. Han var inte så sugen på att fortsätta men om han hade velat det hade det kostat 1100 kr bara för att få träna en gång i veckan. Utöver det skulle det säljas toalettpapper samt att vi som föräldrar skulle ställa upp och arbeta vid ett antal A-lagsmatcher. Vid sidan om detta illkommer att laget har en träningsdress som barnen säkert vill liksom att det ska köpas fotbollskor och så vidare. Det är idag en kostnad som är alldeles för stora för många föräldrar och då är det ändå fotboll vi pratar om. Det ska ju vara en av de billigare idrotterna tänker åtminstone jag.
I dagens aftonbladet lyfter en rad Vänsterpartister problemet med höga kostnader för att delta i kulturskolan . Kostnaderna varierar stort över landet och det är allt fler som inte har råd med denna typ av aktiviteter för sina barn.
Ett annat fenomen som breder ut sig allt mer är en massa dolda, oftast kamouflerade till "frivilliga", avgifter eller bidrag. På småbarnens förskola finns det en föräldraförening som samlar in "frivilliga" bidrag till förskolans verksamhet. Häromdagen fick vi hem papper från skolan att man skulle ha en insamling till Haiti och ett speciellt datum skulle barnen ha med sig en peng till skolan. Givetvis var det "frivilligt". Poängen är ju att denna frivillighet känns som ett tvång att delta i någonting som för många är orimligt.
För att erbjuda alla barn rimliga uppväxtvillkor med rätt till en aktiv fritid är det dags att se att samhället måste ta ett större ansvar för fritidsaktiviteter för alla och inte minst måste det bli tydligt att alla former av frivilliga eller ofrivilliga bidrag och kostnader inom skola och förskola slopas. Barnen ska inte mer än nödvändigt behöva uppleva klassamhället under sin uppväxt. Ju mer vi kan kompensera för dessa orättvisor desto större möjligheter har vi att bygga ett samhälle för alla.

Inga kommentarer: