onsdag 17 februari 2010

Utrikespolitisk överenskommelse stor framgång för vänstern

Idag presenterades ytterligare en uppgörelse från den rödgröna oppositionen. Nu handlar det om Sveriges utrikespolitik och relationen till andra länder. Det är en uppgörelse som är en stor framgång för vänsterpartiet, Sverige och möjligen resten av världen. Den utrikespolitiska profil som Sverige haft de senaste åren har inte varit så positiv. Vid ett regeringsskifte kommer det att ske en tydlig ändring på den inriktningen.
Utrikespolitik är ett knepigt politiskt område. Det handlar ju sällan om pengar utan mycket om symbolpolitik och med det starka ideologiska ställningstaganden. Men det gör det ju inte till ett oviktigt politiskt område. Tvärtom. Dessutom har många pekat på att de rödgröna inte skulle kunna enas. Det har nu skett. Det finns en lucka. En inte oviktig sådan. Det är Afghanistan. Det kommer med största sannolikhet fortsätta så.
Men trots detta så är min uppfattning att vänsterpartiet har gjort avgörande framsteg i denna överenskommelse. jag har klippt ut några av de punkter som jag uppfattar som de viktigaste i dokumentet:

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:
- Kritisera USA:s stöd till odemokratiska regimer.
- Verka för att de amerikanska trupperna dras tillbaka från Irak så snart som möjligt.
- Ta avstånd från Israels ockupationspolitik och kräva att man drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden.
- Kräva att Israel häver blockaden mot Gaza och upphör med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem.
- Verka för att Israel upphör med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs.
- Verka för att alla parter i framtiden kommer delta i fredsförhandlingar på lika villkor.
- Upphöra med allt försvarsrelaterat samarbete mellan Israel och Sverige, kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv och inte bedriva någon form av vapenhandel med Israel.
- Utarbeta en ny samstämmig Afrikapolitik, där ett ökat politisk och ekonomiskt självbestämmande, tillsammans med kampen mot fattigdom och för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, står i centrum för Sveriges utvecklingssamarbete.
- Arbeta för ökade skuldavskrivningar och motverka krav på privatiseringar och avregleringar.
- Arbeta för en nyanserad bild av Afrika, där den komplexa och dynamiska verkligheten hos Afrikas 54 länder tillåts träda fram.
- Erkänna Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (Västsahara).
- Verka för att USA:s blockad mot Kuba hävs.
-Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC.

Läs hela överenskommelsen på Rödgrön, S-buzz, Aftonbladet, SVD,

Inga kommentarer: