fredag 16 april 2010

Vad vill borgarna med EMU?

Vänsterpartisterna Jens Holm och Jonas Sjöstedt, både tidigare EU-parlamentariker, skriver på aftonbladets hemsida en bra och viktig artikel om Sverige och EMU. Frågan de ställer är om den borgerliga regeringen avser lämna besked om de vill ansluta Sverige till EMU efter valet.

De skriver bland annat:

Euron är i djup kris. De djupa ekonomiska problemen i länder som Grekland, Portugal, Italien, Irland och Spanien får hela europrojektet att skaka. Krismötena i Bryssel avlöser varandra – ändå saknas det en tydlig politik för om eller hur EU ska hjälpa de euroländer som är värst drabbade. Kristecknen hopar sig, allra värst ser det ut för Grekland som snart kan få akuta betalningsproblem, har svårt att låna upp pengar och där spararna rusar till banken för att ta ut sina besparingar. Men Greklands problem är bara toppen på ett isberg.
Euron gav under några år låga räntor som kraftfullt bidrog till den spekulationsbubbla som nu brister i flera länder. När länderna saknar egen valutapolitik återstår bara ett stålbad av nedskärningar och lönesänkningar för att försöka ta sig ur krisen. Om Sverige hade varit en del av EU:s valuta hade vi haft högre räntor, en övervärderad valuta och därmed högre arbetslöshet. Om vi går med nu riskerar vi att på allvar dras in i eurokrisen. Dessutom blir euron ännu sämre fungerande som valuta om fler länder med behov av olika valutapolitik ansluter sig.

Trots detta vill de borgerliga partierna att vi ska anslutas till euron. Det är som att kliva på ett skepp i sjönöd. Allra ivrigast är Folkpartiet. Partiet vill slå fast ett nytt datum för en svensk folkomröstning i frågan. De anser att valutaunionen fungerar så felfritt att de ekonomiska konsekvenserna av en svensk anslutning inte ens måste utredas innan vi går med. Även de andra borgerliga partierna verkar i princip vara för en svensk EMU-anslutning och en ny folkomröstning under kommande mandatperiod.

Inga kommentarer: