fredag 9 april 2010

Den borgerliga politiken dödar

Inom ännu ett område har det nu klarlagts att vården förstärker samhällets klasskillnader. De med hög utbildningsnivå får snabbare och bättre vård än de med låg utbildningsnivå. Nu är det inom lungcancerområdet som man har konstaterat detta. Detta är ju ett område som i relativt liten utsträckning undersökts tidigare men för varje rapport som kommer så pekar det på att detta är verkligheten i hela vården.

Detta är en av vårdens stora utmaningar. Att ge vård efter behov och inte utifrån hur eller vem som efterfrågar. Dock har vi idag en borgerlig politik som leder till ytterligare förstärkta skillnader vilket gör att vården för de med lägst utbildning, lägsta inkomster och så vidare blir sämre. Inom flera områden inom vården leder detta till att människor faktiskt dör för att hälso- och sjukvården inte möter deras behov på ett jämlikt sätt. Detta kommer att förstärkas än mer av privatiseringar, marknadsanpassning och efterfrågansstyrning. Det är helt enkelt så att den borgerliga politiken dödar människor som inte skulle behöva dö!

DN skriver om lungcancer idag.

1 kommentar:

Fredrik sa...

Detta känns ju som dagens äldsta nyhet. 8) Att högern ger de med pengar förtur till "allt" visste vi. Att högern till och med anser att mord i länder de knappt kan stava till är rätt är nästa sanning. Under parollen: frihet åt... kvinnor, barn och gud vet vem!

Men det måste lyftas fram, de kommer undan med allt för grova lögner.