måndag 12 april 2010

Moderat ironi?

Kan man verkligen hävda vad som helst utan att skämmas? Moderaterna kan tydligen det. Deras tilltro till den politiska retoriken måste vara enorm. De ska nu ha en kampanj under våren under parollen ”I ett rättvist Sverige lämnas ingen utanför”.

Kampanjar de mot sig själva? För är det något som moderaterna gjort de senaste åren så är det ju att lämna folk just utanför.

Expressen, M, Aftonbladet,

12 kommentarer:

Wonder Warthog sa...

Du har missuppfattat det hela. Alliansen konstaterar bara hur det skulle vara OM Sverige var rättvist. Själva skiter dom i vilket, det handlar ju om prioriteringar enligt Borg.

Emil sa...

:-)

Ulf Vargek sa...

”I ett rättvist Sverige lämnas ingen utanför”.

Bra att Moderaterna säger så, för det betyder ju att man förutspår ett regerings skifte. Annars hade man ju inte kommit på den lysande idén att göra reklam för oppositionen.
För när det blir ett regerinsskifte kommer ingen att lämnas utanför.

Monica sa...

Hur kommer det sig att de flesta vänsterstyrda länderna i världen har högst skatter och högst arbetslöshet och sämst levnadsstandard??
Exempelvis Kuba, Nordkorea, Moldavien, och Mongoliet.

Emil sa...

Jag kan nog räkna upp minst lika många högerstyrda länder med svält och misär Monica. Har du något i sak att komma med i diskussionen är du varmt välkommen.

Monica sa...

Du visste ett antal högerstyrda länder i misär och fattigdom, men utan att nämna ett exempel.
Hur ska vi tolka det?
Jag tror säkert att det kan finnas exempel, men då är det troligt att dessa länder har ett långt vänsterstyre i sin historia.
I sak är väl detta högst relevant när man diskuterar vilken politik som främjar rättvisa och ekonomisk utveckling i samhället?

Emil sa...

Mitt inlägg bygde mest på att cisa att ditt inlägg inte var så intressant i sak. De länder som du räknar upp har ju inget med Svensk politik att göra. Det mest relevanta exemplet är väl egentligen att se till vad sverige åstadkommit med ett ganska långvarit "vänsterstyre". Det har ju resulterat i att vi har ett av de mer jämlika länderna i världen. Jämlikheten har dock minskat desenaste åren med ett borgerligt styre.
Vi i sverige har ju en historia av relativt höga skatter men en låg arbetslöshet och en hög levnadsstandard.

Wonder Warthog sa...

Monics: Dom högerstyrda länder som har misär var vänsterstyrda innan. Då var dom relativt välmående och jämlika, men sen kom höger och tog över - oftast genom militärkupper - och sänkte länderna med sin Chicagoskolepolitik. Men det har inte det minsta med Moderata klavertramp att göra. Vad finns det för trovärdighet i moderaternas nya rättvisepatos när man ensidigt gynnat de rikaste under mandatperioden och Borg förklarar det med att "man måste prioritera" och att de påstådda andra effekterna "måste ses på sikt"? När moderater talar om rättvisa är det - om man inte väljer att skratta åt eländet - enbart osmakligt!

Monica sa...

Socialdemokraterna såg till att bygga upp "det svenska folkhemmet", det håller jag med om. Men det var i en tid av industrialisering, där folk hade ett arbete att gå till, och där bidragsberoendet i princip var obefintligt.
Så är emellertid inte situationen idag. Därför kan man inte föra en politik, så som den såg ut på 50-talet. Jag minns också på 80-talet när jag gick arbetslös, och erhöll nästan lika mycket som min lön när jag arbetade. Så kan vi givetvis inte ha det.
Sedan undrar jag; på vilket sätt har Moderaterna gynnat de rikaste??
Är det jobbskatteavdraget du tänker på? Precisera, tack.

Emil sa...

Alla som granskat den borgerliga regeringens skattesänkningar har ju kommit fram till att de som gynnats mest är de högst avlönade männen. De som inte gynnats är fattiga kvinnor. Till och med Anders Borg sade ju i veckan att de som gynnades mest var de med högst inkomster.

Den rikaste tiondelen av befolkningen som har tjänat mest på regeringens politik, består till 76 procent av män. De har fått 23 procent av skattesänkningarna och haft en exceptionellt god inkomstutveckling (Källa: Riksdagens utredningstjänst Dnr 2009:810).

Den ökade fattigdomen på 3 procent bland kvinnor motsvarar cirka 161 000 fler fattiga kvinnor efter tre år med borgerlig regering. Fattigdomen ökar även bland barn med ensamstående föräldrar, oftast mammor. Enligt beräkningarna från RUT har fattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar ökat från 19 procent 2006 till 30 procent 2009.

Det faktum att Sverige idag är rikare än någonsin men att resurserna också är mer ojämlikt fördelade än någonsin torde väl skapa ett visst utrymme för förändringar om man inte som t.ex. moderaterna ytterligare vill öka klyftorna. Därför blir det enkelt att uppfatta den moderata retoriken om rättvisa som antingen ett hån eller uttryck för en märklig ironi.

Monica sa...

Dina siffror stämmer säkert, jag har inte dubbelkollat.
De som tjänat mest hittills är de som arbetar, helt enkelt. Visst man kan dela upp i grupper och procent hit o dit, men kort sagt är det de som arbetar.
Och ska man börja med att bygga upp en välfärd, vilka är då bäst att börja med? Det grundläggande måste vara att arbeta, eller hur?
Senast idag är ju pensionärer vinnare i budgeten, så ta det lugnt, de ensamma mammorna kommer också att få sin höjning.
Regeringen får beröm från utlandet för sin ekonomiska politik. Tänk på att flera länder i Europa är nära konkurs. Ge regeringen 4 år till så ska du få se på grejer!

Emil sa...

Om vi ger den borgerliga regeringen ytterligare fyra år kommer klyftorna att öka ännu mer och fattigdomen likaså. För det som utöver skattesänkningar för de rikaste har varit signifikativt för den borgerliga regeringen är ju sänkningarna av sjukersättningarna och a-kassan. De som lever på dessa försäkringar har dessutom fått höjda avgifter till a-kassan och slopad rätt till avdrag för fackavgiften liksom att de inte nåtts av någon skattesänkning. Kombinerat med bortre paranteser och stupstockar skickas allt fler över till kommunernas ekonomiska bistånd. Det är i dessa grupper som de fattigaste finns. Här har regeringen enbart försämrat deras ekonomiska situation och inte påannonserat några som helst förbättringar. Tvärtom. Det kommer att bli värre. Dessutom är ju satsningarna på nya jobb som är en viktig del i arbetet mot fattigdomen helt frånvarande.
Vi har idag en regering som skapar fattigdom och den har inte visat något intresse av att förändra sin politik inom området.