fredag 16 april 2010

Timbro har rätt - Lägg ner Levande historia

Timbro har helt rätt när de idag i SVD skriver att enbart opinionsbildande myndigheter bör läggas ner. Jag delar den uppfattningen. Staten ska inte vara en åsiktsmaskin. Stater som organiserar sig dels efter att dels övervaka oss allt mer samt utöver detta även påverka våra åsikter allt mer har vi sett nog av i historien. Därför är det fullt rimligt att lägga ner en av de mest uppenbara opinionsbildande myndigheterna Levande historia.
Levande historia skapades av Göran Persson efter en undersökning i Sveriges skolor där det visade sig att en skrämmande stor del av ungdomarna inte kände till alla fakta kring förintelsen samt at en mindre del faktiskt tvivlade på att den hade ägt rum. Detta ledde till stora internationella konferenser, en bok som skickades ut i en enorm upplaga samt inrättandet av en statlig myndighet som fick namnet Levande historia.
Att skolelevers bristande kunskaper kring en av de vidrigaste historiska händelserna genom historien kunde ha en koppling till en nedprioritering av historieämnet och kraftiga nedskärningar och försämringar i skolan som Göran Persson genomfört kan ju tyckas uppenbar. Men det tyckte väl inte Persson utan det blev en statlig myndighet som skulle informera om just denna historiska händelse. En myndighet som på flera sätt är ett unikum i svensk myndighetshistoria.
Om någon nu tror att jag vill förringa betydelsen av nazismens härjningar (eller brott som begicks i det kommunistiska diktaturerna i öst) så är det helt fel. Tvärtom. Det finns all anledning att den forskning som Levande historia nu sysslar med ska bedrivas och få resurser för detta. Det är utmärkt. Men det bör ske inom övrig forskning som sker på universitet och högskolor. Där kan forskningen föras mer fritt och inte styras av statliga regleringsbrev där man medvetet politiserar historien. Historieskrivningen är förvisso alltid politisk men den ska väl inte styras av staten. Oavsett vem som sitter vid makten.
Så det känns ju alltid lite konstigt när man vaknar och läser tidningen och inser att man håller med Timbro. Ryggradsreflexen säger ju åt mig att någonting måste ju vara fel. Och ja, lite fel har ju ändå Timbro. De tar upp exemplet arbetslivsinstitutet som den borgerliga regeringen lade ner. Det var fel tycker jag. Arbetslivsinstitutet arbetade ju inte bara med forskning kring arbetslivet utan också med en omfattande utbildningsverksamhet som stärkte och förbättrade arbetssituationen på de svenska arbetsplatserna. Detta kan man ju förstå att höger reagerar mot men det är ju inte opinionsbildning.

Intressant?

1 kommentar:

Fredrik sa...

Enda gången man håller med Norbergs killar, egentigen. Men forum för levande historia har en egen historia av inkompetens. Sen är det som du säger, skolan ska sköta utbildningen, inte politiker.

Det är enda anledningen till att jag anser att erkännande av folkmordet i Turkiet faktiskt inte skulle ha skett på ett politiskt plan. Även om det egentligen är rätt, det kan ge luddiga konsekvenser om vi får en galen maktelit.

Rättning: en galnare maktelit.