söndag 11 april 2010

Bekämpa barnfattigdomen - en avgörande fråga för en Rödgrön regering

De senaste åren har barnfattigdomen i Sverige vuxit allt snabbare. Det är inte någon slump. Det är ett medvetet resultat av den borgerliga regeringens politik. De är dessutom mycket medvetna om detta och de är inte beredda att göra någonting åt det. Det kan vara en av de största skamfläckarna i vårt samhälle. För det går att komma åt barnfattigdomen bara man vill. Det vill inte borgarna.

Enligt riksdagens utredningstjänst lever i genomsnitt var fjärde ensamstående med barn på inkomster som understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är måttet på relativ fattigdom. Värst är läget i industriorter där barnfattigdomen är som störst.
Det som krävs är ju en rejäl satsning på de breda välfärdslösningarna som A-kassa och sjuk- och socialförsäkringar samt en mer aktiv jobbpolitik. Men vi måste också se till att satsa resurser på höjda bostadsbidrag för ensamstående föräldrar och ett höjt underhållsstöd som idag är alldeles för lågt. Vänsterpartiet har också förslag som man bör driva lokalt i kommunerna där förslag om billiga och tillgängliga fritidsaktiviteter och så vidare.
Barnfattigdom är ett enormt problem som kommer att kosta mycket resurser i framtiden om vi inte gör någonting åt det nu.

DN, HBT-sossen, Svensson, Peter Andersson, Intressant, Rödgrön, Expressen, Aftonbladet

2 kommentarer:

Kerstin sa...

För att inte tala om att facken ska kämpa för att se till att de arbetande människorna får en större andel av företagens vinster, så att dessa inte bara går till företagens VD:ar.

Flera bra inlägg har du skrivit dessutom :-).

Emil sa...

Delar din uppfattning helt. Det är ju en spännande lönerörlse som pågår just nu.