tisdag 13 april 2010

S missar de fattigaste barnen!

Socialdemokraterna presenterar nya prioriteringar i politiken idag. Det handlar om arbete, minskade socialbidrag bekämpa barnfattigdomen och så vidare. Det är bara bra förslag som jag kan se det. Dock finns det ju (som alltid) brister i deras förslag.

När socialdemokraterna pratar om barnfattigdom glömmer de alltid de fattigaste barnen. Det är bra att de kommer med förslag som gör att färre blir beroende av ekonomiskt bistånd men många barn kommer att finnas kvar under sådana förhållanden. De förslag som de presenterar hjälper de som ligger precis ovanför nivån som berättigar till ekonomiskt bistånd. Det är ju bra. Men som alltid saknar de förslag till åtgärder som faktiskt förbättrar för de barn som har det allra sämst.

Oavsett barnbidragshöjningar, flerbarnstillägg, förbättrade bostadstillägg, stärkt underhållsstöd så gynnas aldrig de som lever med ekonomiskt bistånd då alla nya inkomster räknas av från deras ekonomi. Det gör att de fattigaste alltid halkar efter ännu mer. Klyftan vidgas än mer. Även om de fattigaste barnen blir färre så kommer det att finnas ett stort antal barn som inte gynnas. Här krävs det omfattande insatser. Barn ska inte behöva leva i fattigdom i dagens Sverige.

Det finns flera saker som man kan göra politiskt. Inte minst på lokal nivå. Man kan stärka upp det ekonomiska biståndet för hemmaboende barn, man kan inrätta högtidsstöd (vilket innebär att man kan söka extra bidrag till jul, födelsedagar eller andra högtider som barnen firar), se till att det finns billiga eller gratis fritidssysselsättningar för alla barn och så vidare.

Generell välfärdspolitik är bra. Det löser väldigt många problem. Men det kommer inte att hjälpa de fattigaste barnen. Därför krävs det mer.

Jag har flera gånger skrivit om barnfattigdomen tidigare. Se här.

DN, Rödgrön, Högbergs tankar, S-buzz, Intressant?, expressen, Jöran Fagerlund, SVD, expressen2

Inga kommentarer: