fredag 16 april 2010

Utmärkt rapport om arbetslösheten

Om de rödgröna vinner valet i höst så är det givetvis många som ska ha beröm och tack för sina insatser. En av de främsta är nog de som ligger bakom sidan Alliansfritt Sverige. Få har nog gjort ett sådant välgrundat arbete som de har gjort de senaste åren. Det är en av de källor som jag oftast återvänder till och som alltid är uppdaterade

Nu presenterar de en rapport om arbetslöshetsstatistiken som är enkel men också oerhört tydligt. Rapporten fastslår bland annat detta:

Arbetslösheten3var hög i början på 00-talet, under Socialdemokraternas styre. Den började dock vända neråt under våren 2005.
Nedgången i arbetslösheten fortsatte under Alliansens styre, men avtog för att sedan nå nivåer som är betydligt högre än vid maktövertagandet.
Sysselsättningsgraden är sonika bevisligen betydligt lägre, och andelen arbetslösa betydligt högre än vid maktövertagandet 2006.

Inga kommentarer: