fredag 30 april 2010

Dags att folkomrösta om kungen

Det finns ju någon form av deal i Sverige att vi låter kungen sitta där han sitter. Det har ju byggt på att kungahuset har en tradition av att finnas och att man bedömt det som en historisk kompromiss. Kungahuset har ju också haft ett visst stöd i breda grupper.

Jag hade dock förväntat mig att stödet skulle öka i all hysteri kring bröllop och annat ståhej. Dock verkar ju resultatet vara det omvända. Populariteten sjunker. Färre gillar monarkin. Det kan man ju verkligen se som ett tecken på att utvecklingen ändå går framåt.

Det är ju inte aktuellt att avsätta kungen vare sig idag eller i morgon. Dock torde vi väl kunna få en folkomröstning om saken någon gång i slutet av detta årtionde. Då är nog tiden mogen för att demokratisera även statschefen. Kungen får väl bilda ett parti och kandidera som alla andra.

Aftonbladet, Aftonbladet2, SVT,

7 kommentarer:

Joakim Larsson sa...

Och om monarkin vinner?

Wonder Warthog sa...

Joakim: Gör som borgarna och kärnkraftsomröstningen bara....

Erik Berglund sa...

Hej Emil,

Det är illegalt att rösta om statsskick på det sätt du beskriver.

Statsskicket hör till Sveriges Grundlag och kan endast legalt ändras på följande sätt:
(1) En grundlagsutredning lämnar ett betänkande. I detta betänkande finns förslag om ett nytt statsskick.

(2) Sittande riksdag beslutar om detta betänkande. Om beslutet blir jakande, blir beslutet vilande.

(3) Nästa riksdagsval inväntas och hålles.

(4) Den nya rikdagen beslutar ånyo i frågan, och om beslutet blir jakande, vinner grundlagsändringen kraft.

En folkomröstning kan endast användas för att för att ersätta steg (2). I så fall görs den i samband med riksdagsvalet i steg (3) Det ENDA BINDANDE utfall en sådan folkomröstning kan ha är att den kan förkasta betänkandet. En jakande utfall av folkomröstningen är inte bindande utan blir vilande i väntan på ett andra beslut, i riksdagen, i steg (4).

Ibland brukar Republikaner tala om att monarkister tror på sagor, men det är ingeting gentemot de fabler som republikaner slår i folket, om på vilket sätt, och hur snabbt, våra grundlagar kan ändras.

Republikaner saknar kompetens att ändra statsskicket, deras enda kompetens består i att medelst hånflinande högstadiemobbing-metoder piska upp antimonarkistiska antipatier.

Johan sa...

Mitt förslag är att svenskarna röstar fram en person att representera Sverige i officiella sammanhang. Personen får naturligtvis bara sitta under en begränsad tid.

Vi ska "självfallet" ha en person med en gnutta social kompetens till skillnad från vår kära knug.

Vem ska vi ha?

Gert Fylking får min röst ;)

Emil sa...

Illegalt eller inte. Vi kan ju ändra lagen i sådana fall. Jag har inte så mycket synpunkter kring det just nu. Dock anser jag att frågan om vilket statskick vi ska ha i Sverige är lämplig att vid tillfälle underställa folkets avgörande. Vill man behålla ett statskick där man föds till sitt ämbete så behåller vi ju det. Jag tycker det är fel men det är väl så demokratin fungerar.

Erik Berglund sa...

"väl"?

Är du egentligen demokrat, Emil?

Emil sa...

ursäkta användandet av talspråk eftersom det uppenbarligen inte tolkas på ett fullt ut korrekt sätt.