fredag 5 mars 2010

Vårdvalet ger sämre vård

Landstinget i Östergötland införde i september ett vårdval inom primärvården. Alla partier utom vänsterpartiet stödde införandet av systemet som tvingats fram av den borgerliga regeringen. Nu börjar vi dock se resultatet av reformen och vad den kan komma att betyda för medborgarna som har behov av att söka sig till vårdcentralerna.
Sveriges Radio P4 rapporterar idag om att vårdförbundet nu ser hur deras medlemmar upplever att arbetssituationen blivit allt sämre och mer stressad. Fokus läggs på att finnas tillgängliga på telefon vilket får konsekvenser för andra nödvändiga arbetsuppgifter. Detta riskerar ju givetvis att drabba den vård som medborgarna som söker sig till vårdcentralen behöver. Vårdförbundet lyfter själva fram att det är hemsjukvården och det förebyggande arbetet som får träda tillbaka.
Det var precis dessa farhågor som vi i vänsterpartiet såg framför oss när man skulle införa denna typ av vårdval inom primärvården. Man prioriterar det som är enkelt och snabbt går att åtgärda samtidigt som de med de mest komplexa behoven, som oftast inkluderar dem med hemsjukvård, samt det förebyggande arbetet som får träda tillbaka.
Vänsterpartiet arbetar för att på såväl nationell som regional nivå ändra vårdvalssystemet. Givetvis ska man få välja sin vårdcentral, det fick man även tidigare, men vi måste också satsa så att resurserna fördelas så att de med störst behov får dessa tillgodosedda först.

2 kommentarer:

Lennart Regebro sa...

Ja, att ni letar fel vet vi ju, men har ni frågat medborgarna vad dom tycker?

Emil sa...

Jag tror inteatt de får försämrad hemsjukvård gillar det i alla fall. Hälso- och sjukvård är ju inte heller en popularitetstävling utan handlar om att se till att dels förebygga sjukdomar och arbeta för att bota eller lindra sjukdom. För att göra detta så innebär det att man måste prioritera resurserna till de som har störst behov. Vårdvalssystemen tenderar att frångå denna princip och ge vård till de som eftrerfrågar mest. Det är definitivt inte samma som att de som har störst behov som får den vård de behöver.