måndag 1 mars 2010

Håll de unga borta från kommunpolitiken

Inom politiken får ungdom ofta ett egenvärde. Att ha unga representanter för ett parti ses ofta som någonting positivt. Det framhäver representativiteten, skapar en positiv mediebild och så vidare. DN uppmärksammar Magda Lukaszewicz en ung moderat som fyller 18 i september, några veckor innan valet. Hon kan bli landets yngsta folkvalda. Denna mandatperiod. För den yngsta någonsin är jag, faktiskt.
1994 sammanföll valdagen den 18 september med min 18 årsdag. Det var den första dagen som jag fick rösta och den senast möjligt födda dagen för att kunna bli invald i en folkvald församling. Jag stod på plats fyra (tror jag det var) på kommunfullmäktigelistan i Västerviks kommun.
Jag själv tyckte ju detta var rätt fräckt. Aftonbladet ringde och ville intervjua mig, lokalpressen gjorde mig till en lokalkändis men jag hade inte en aning om vad jag skulle pyssla med om jag blev invald, vilket jag blev. Sedan dess har jag varit fast i kommunpolitiken. Detta är dock om man tittar tillbaka mycket märkligt.
Att komma in som väldigt ung i parlamentariska sammanhang är oftast ett bra sätt att kväva det politiska engagemanget, man får väldigt lite utrymme och man får definitiv t inte någon makt. Dessutom hade åtminstone jag inte särskilt mycket att tillföra debatten och politiken särdeles mycket. Jag var inte så väldigt intresserad av diskussionen i kulturnämnden där vi diskuterade taket på utsiktstornet "Unos torn" som skulle byggas. Vi var i och för sig emot hela bygget om jag inte missminner mig själv.
Så vad vill jag säga egentligen. Jo att jag skulle aldrig rekommendera andra att göra som jag. Det parlamentariska arbetet är väldigt ofta tungt och tråkigt. Det krävs ganska mycket av en och det krävs en stödjande partigrupp för den som är oerfaren och det finns det sällan. Att använda kommunpolitik som en skola för blivande politiker tror jag är helt fel. Satsa på ungdomsförbunden. Där får man en bättre skolning, man lär sig att hantera motståndare och man lär sig definitivt att se det viktiga i politiken.
Så min uppmaning till unga i partierna och till partierna. Håll de yngsta borta det mår de bäst av. Det gör även demokratin. Satsa istället på att få in kvinnor mellan 30-40 år med småbarn. Här finns den största utmaningen. Det är den gruppen som kanske behövs mest inom politiken idag.

7 kommentarer:

Anonym sa...

fullt möjligt att du inte hade vad som krävdes när du var 18.

Magda däremot är bättre skolad i såväl politik och ideologi som retorik än vad de flesta som representerar oss i våra församlingar idag.

Rubriken är f.ö. mycket symptomatisk för vänsterns fräschet.

Olof sa...

Det här inlägget reflekterar faktiskt mina känslor över att jag inte kom med på PP's riksdagslista och istället är med på förslag till Ung pirats styrelse. Det känns bättre att börja min politiska bana där istället faktiskt. Dock så kommer jag antagligen ställa upp i landstingsvalet, men ändå.

Emil sa...

Jag har inte några synpunkter på kompetensen eller skolningen hos denna unga moderat. Hon är säkert duktig. Jag har inte någon anledning att hävda någonting annat.

Jag har utifrån mina erfarenheter av 16 års kommunpolitiskt arbete, nästan alltid som yngst, nästan aldrig upplevt att de yngsta representanterna har tagit den plats som man kunde hoppats eller det utrymme som de borde ha fått. Jag skulle likaså hävda att det gäller såväl inom mitt eget parti som alla andra partier som jag sett. Detta har allt för ofta lett till minskad politisk aktivitet hos dessa personer och allt för ofta har de fallit ifrån. Kommunpolitik är sällan en bra inkörsport till ett aktivt politiskt liv. Där passar ungdomsförbunden betydligt bättre. Där har åtminstonde vi i vänstern haft en otroligt bra skolning av numera framträdande reprsentanter.

Anonym sa...

Jätte tråkigt för dig Emil att du har sådana erfarenheter. Jag hoppas dock att du istället för att vara bitter använder ditt nuvarande inflyttande till att hjälpa alla nya som engagerar sig att komma in. Hos moderaterna i Järfälla är klimatet betydligt öppnare än det kanske var hos vänstern där du engagerade dig.
Om du känner dig osäker på läget i Järfälla kan du ju surfa in på jarfalla.se och kolla hur det står till med ledamöter i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt på presideposter i övriga nämnder. Till det ska läggas ett öppet samtalsklimat.
Men du får väl rekomendera alla ungdomar att engagera sig i moderaterna istället =)

Emil sa...

Jag har nog väldigt få anledningar att vara bitter om man räknar till det politiska inflytande som jag fått med tanke på att jag i sammanhanget oftast betraktas som en ungdom även om det för mig känns främmande.
Det är väl bara att gratulera om man hittar former för unga representanter så att de känner sig delaktiga. Min poäng är dock att det inte finns ett egetvärde i att man ska ha så unga representanter som möjligt.
Vad gäller representation av unga så är ju vänsterpartiet oftast det parti som brukar sticka ut i jämförelserna med att vi har väldigt många duktiga och unga företrädare på alla nivåer. Dock är det inte oproblematiskt i många fall.

Anonym sa...

magda.lukaszewicz@moderat.se var en av dem som köpte röster genom att betala medlemsskap

Emil sa...

spännande. Moderater slutar ju aldrig att förvåna.