torsdag 4 mars 2010

Vad hvilja Piraterna i landstinget?

Piratpartiet ställer upp i en rad kommun- och landstingsval. Det kan ju bli en intressant injektion i den politiska debatten. Jag delar ju de flesta av Piratpartiets ståndpunkter som till mycket stora dela sammanfaller med Vänsterpartiets politik inom viktiga områden.

Jag läste dock igenom Piratpartiets program inför landstingsvalet i Östergötland och blir lite fundersam över hur de ser på det politiska arbetet. Det kan ju vara möjligt att kandidera till EU-parlamentet med ett oerhört smalt program och det kanske fungerar till riksdagen (även om det också känns knepigt). Frågan är varför man kandiderar till ett landstingsval när man inte har några som helst uppfattningar kring hur hälso- och sjukvården ska se ut i framtiden?

I programmet som jag tagit del av så finns det förvisso en rad ståndpunkter som jag helt delar och som ligger i linje med Vänsterpartiets politik. Det gäller flera synpunkter kring integritetsfrågorna, rätten för papperslösa att få vård och så vidare. Piratpartiet menar att vård borde vara en mänsklig rättighet vilket FN redan fastslagit så det är ju också bra.

Men frågor som man skulle önska att de gav besked om är ju t.ex. hur ska man prioritera hälso- och sjukvården mellan olika grupper i samhället, hur arbetar vi för att minska ojämlikheten i vården, hur ser man på patientavgifterna, hur ska vården finansieras, vilken betydelse har regionfrågan, hur ska hälso- och sjukvården styras och ledas, hur ska man ställa behovsstyrningen mot de ökade inslagen av efterfrågansstyrning inom vården, hur ser man på privatiseringen av vården, är man för eller mot vårdval och fri etablering, klimatfrågan berörs inte och så vidare.

Piratpartiet är duktiga och bra på flera frågor men det är också uppenbart att det inte räcker. Om man ska ge sig in och arbeta med hälso- och sjukvården så krävs det lite mer kött på benen. Det är komplicerade frågor som förvisso till stora delar har med den personliga integriteten att göra men det är inte riktigt där som de största utmaningar inom hälso- och sjukvården idag ligger.

Skulle vi efter valet sitta i en situation där Piratpartiet kommit in i Landstinget så ser jag dock inte någon anledning för Vänsterpartiet och de andra Rödgröna att inte inleda en diskussion kring ett eventuellt samarbete. För där Piratpartiet verkligen tycker något så är det ju i de stora dragen fullt rimliga ståndpunkter som Vänsterpartiet delar (men då är ju frågan om det verkligen behövs ett piratparti i Landstinget, men det får väljarna avgöra…)

2 kommentarer:

Nils Pettersson sa...

Grejen med piratpartiet är att de aldrig kommer att kompromissa om sina frågor eftersom att de redan är färdigförhandlade. Partier som har ett mer heltäckande program kan lättare tvingas att kompromissa bort viktiga frågor, exempelvis genom att rösta igenom lagar man säger sig vara emot.
Ett kompromisslöst parti behövs överallt.

Emil sa...

Problemet med Piratpartiets förslag till program är ju dels att det inte pratar om det som är 99,99% av det som ett uppdrag i landstinget handlar om. Det var i all välmening som jag efterlyste detta. Jag valde dessutom inte att påpeka alla de stora felaktigheter som fanns i förslaget. En rad förslag som de föreslår har överhuvudtaget inte med landstinget att göra andra saker var direkt felaktiga.

Ett an de dilemman osm finns inom politiken som även jag ofta brottas med handlar ju om frågan ska man kompromissa och i så fall när. Det är en svår balansgång men om man vill ha något som helst inflytande så behöver man faktiskt göra det ibland. Men om jag förstår dig rätt så skulle Piratpartiet aldrig vara intresserade av några kompromisser om någonting? Inte ens de saker i programmet som är direkt felaktiga? Då kan det ju bli svårt att få igenom några förändringar alls och ör det inte därför man arbetar politiskt, för att förändra. Det är ju inte en rolig hobby som man pysslar med för att det är kul.